120520

12. Mai 2020

عربي + فارسى + deutsch 13.05.2020Liebe Leser, es gibt eine neue Thüringer Verordnung. Die wichtigsten Informationen haben wir wie gehabt übersetzt in die persische und arabische Sprache. Bitte fleißig teilen, vielen Dank! Ihr nig Team١٣/٥/٢٠٢٠ أعزائي القراء، من الآن يوجد مراسيم جديدة لمقاطة تورينغن. قد تمت ترجمة المعلومات المهمة ل اللغتين الفارسية والعربية.نرجوا منكم مشاركة المنشور.جزيل الشكر من فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز سه شنبه تاریخ 12.05.2020 است. ثبت این ویدیو همین حالا در ساعت چهار بجه بعد از ظهر اتفاق می افتد. بلاخره ما مقررات جدید ایالت تورینگین را بدست آوردیم که در این مقررات برنامه ها وقوانین جدید برای ایالت تورینگین و شهر گرا تصویب شده است. من میخواهم در مورد نقاط مهم این مقررات صحبت نمایم و شما را آگاه سازم. ولی حالا بخاطر کمبود وقت تنها در مورد اعداد و ارقام مبتلایان در شهر گرا صحبت میکنم. در مورد ایالت و دیگر بخش ها در متن ذیل میتوانید بخوانید.حالا در شهر ما گرا تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا 185 نفر می باشد. حالا با مقایسه به روز قبل ما یک نفر مبتلای جدید داریم. حالا در شهر ما به تعداد 134 نفر دوباره صحت یاب شده اند. متاسفانه 8 نفر از اثر این مریضی جان باخته اند و به تعداد 78 نفر حالا در قرنطین به سر می برند.ولی حالا در مورد قوانین و مقررات جدید ایالت تورینگین میخواهم صحبت کنم. زمان بندی در این مقررات متفاوت است، یک تعداد از ماده های آن از فردا اجرا خواهد شد و یک تعداد ماده های آن از روز جمعه عملی خواهد شد. ما در این مقررات قوانینی هم داریم که از تاریخ 18.05 مورد اجرا قرار خواهند گرفت و در این مقررات تسهیل های هم در نظر داریم که از تاریخ اول ماه جون عملی می شوند.حالا چیز های تغییر نکرده عبارت از: 1. ادامه جلو گیری از تماس های فیزیکی 2. رعایت فاصله حداقلی ایمنی 3. استفاده از ماسک های صورت می باشند. ایالت تورینگین حالا به این تصمیم است، اشخاص که ماسک صورت استفاده نمی کنند را به پرداخت پول نقد جریمه کنند. ولی در مورد تماس های فیزیکی اجتماعی مقررات جدید بدست ما رسیده است. در این مورد حالا شما از فردا اجازه دارید که یک فامیل با فامیل دوم (بدون در نظر داشت تعداد اعضا فامیل) ملاقات کنند و وقت خود را یکجا سپری کنند.از روز فردا تمام بخش های که در مقررات مشخص نشده است میتوانند دوباره بخش های کاری خود را باز کنند. ولی شرط ما این است که شما به یک پلان حفاظت بهداشتی ضرورت دارید که چی تعداد اشخاص در یک اتاق میتوانند همزمان حضور داشته باشند وغیره. از فردا مقررات در بخش های ملاقات مشورت ها و خانه سالمندان بیشتر تسهیل دریافت می کنند ولی به شرط اینکه شما مقررات حفاظت صحی را رعایت کنید. حالا خبر های بسیار مهم برای همه که رستورانت ها میتوانند از روز جمعه این هفته دوباره باز شوند. رستورانت ها از طریق ویب سایت وزارت میتوانند معلومات بگیرند که چی چیز های را آنها در نظر بگیرند و در بخش کاری خود رعایت کنند.ولی بخش های که بسته می مانند عبارتند از: حوض های سربسته، حوض های بزرگ، روسپی خانه ها و سونا ها هستند. ولی از تاریخ اول ماه جون حوض های سرباز میتوانند دوباره باز شوند. از تاریخ 18.05.2020 ایالت به این نظر شده است که تصمیم باز شدن کودکستان ها را بدست شهردار های هر شهر بسپارند تا آنها نظر به شرایط و مقررات که خود باید وضع کنند، بتوانند کودکستان ها را دوباره باز کنند. این موضوع را ما همین چند ساعت قبل بدست آوردیم از این لحاظ در دو روز بعدی آماده گی هیچ نوع صحبت و تصمیم در این مورد را نداریم.ما یک فرمان عمومی برای شهرگرا داریم که حالا موجود است و ما در تلاش این هستیم که از روز پس فردا بتوانیم در شهر ما عملی کنیم. در این فرمان عمومی ما نقاط بسیارکمی نسبت به مقررات ایالت تغییر کرده است.من تمام لینک های این مقررات را به دست رس شما قرار میدهم تا شما در صورت که سوال دارید، رفته مطالعه کنید و معلومات خود را تکمیل نمایید.ما با نظم می مانیم در صورتکه تعداد مبتلایان بیشتر از 50 نفر در هفته در یک جمعیت صد هزار نفری برسد مقررات سخت تر خواهند شد. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 11.05.2020 موضوع امروز ما مقررات جدید ایالت تورینگین از تاریخ 13.05.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگین 2617 مورد مثبت مبتلا به ویروس ( جمع 33 مورد جدید. 2110 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 983 مورد مثبت ( جمع 16 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 185 مورد مثبت ( جمع 1 مورد جدید٬ ما حالا 134 نفر داریم که دوباره صحت یاب شده اند. به تعداد 23 آزمایش باز که هنوز نتایج آنها بدست ما نرسیده است. 8 مریض فوت کرده است. به تعداد 87 در قرنطین به سر می برند.)❖ در شفاخانه شهر گرا 21 مریض تحت مراقبت داکتر ها هستند که 4 نفر آنها در بخش ویژه بستر هستند. 12 نفر از این مریض ها شهروندان شهر گرا هستند. احصاحیه هفته وار مبتلایان جدید در شهر گرا 20.18 می باشد. حداکثر تعداد مبتلایان 50 نفر در هر صد هزار جمعیت در هفته. مقررات جدید ایالت تورینگین که از تاریخ 13.05.2020 اجرا می شود.❖ هر شخص مکلف است که تماس های حضوری فیزیکی را با دیکر اشخاص تا حد ممکن کاهش دهند.فاصله حداقلی ایمنی فیزیکی 1.5 متر باید رعایت شود!مکلفیت استفاده از ماسک های صورت ادامه دارد در صورت سرکشی از این امر شما به مبلغ 50 یورو جریمه نقدی مواجه می شوید.معلومات بیشتر روی ویب سایت: https://www.tmasgff.de/covid-19/schutzkonzepteرستورانت ها و بخش های سیاحتی از تاریخ 15.05.2020 اجازه دارند دوباره باز شوند.!تمام بخش های دیگر که مشخص نام گرفته نشده اند، میتوانند دوباره باز شوند! عمومی:از تاریخ 18.05.2020 برای کودکستان ها!جدید!امکان تسهیل در محدودیت های مراکز کودکستان ها جدید!شهر ها و منطقه ها خود میتوانند تصمیم بگیرند که محدودیت ها در کودکستان ها تا چی زمانی ادامه پیدا کند.من در روز های آینده به زودی برای شما معلومات ارایه خواهم کرد.تا تاریخ 15.06.2020 تمام محدودیت ها و مقررات از کودکستان ها باید برداشته شود! جدید از تاریخ اول ماه جون!باز شدن استودیو ها بدن سازی، حوض های آب بازی سرباز، حمام در دریا ها، انجمن های سپورتی و بخش های سرگرمی که سر بسته اند.تا تاریخ 05.06.2020 حوض های سربسته، سینما ها، دستکوتیک ها و روسپی خانه ها بسته می مانند.اینجا لینک مقررات جدید ایالت تورینگین:https//corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen#c14180 فرمان جدید شهر گرا آماه می شود:مقررات جدید برای قرنطین، مقررات جدید برای استفاده از ماسک های صورت در فضا عمومی وغیره. معلومات بیشتر: https://unser.gera.de/corona/downloads/ما علی رغم تعداد زیاد ابتلا به ویروس قواعد را در شهر گرا تسهیل می بخشیم. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Mittwoch, 13. Mai 2020
080520

07. Mai 2020

عربي + فارسى + deutsch 8.5.2020Liebe Leser,es gibt viele neue Informationen zur Corona Lage, die wir -wie gehabt- übersetzt in die persische und arabische Sprache hier einstellen. Bitte an Interessierte weiterleiten. Herzlichen Dank! Ihr nig Team٨/٥/٢٠٢٠أعزائي القراء، وهنا الترجمة باللغتين العربية والفارسية للوضع الحالي حول فايروس كورونا. نرجوا مشاركة الفيديو لمن يهمه الأمر.شكراً جزيلاً. فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز پنج شنبه تاریخ07.05.2020 است. امروز خبر های جدید وجود دارد از این لحاظ میخواهم یکبار دیگر با این پیام ویدیویی به خدمت شما برسم. ولی قسمکه در جریات هستید حالا میخواهم در مورد تعداد مبتلایان در ایالت تورینگین٬ تورینگین شرقی و شهر گرا برای شما معلومات دهم. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در ایالت تورینگین حالا 2468 می باشد. با مقایسه به روز قبل ما امروز 40 مورد مثبت جدید ثبت کرده ایم. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در تورینگین شرقی 933 می باشد. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در شهر گرا 177 می باشد. ما حالا 20 آزمایش باز داریم که نتایج آنها هنوز برای ما نرسیده است. متاسفانه ما حالا 7 مورد مرگ در شهر گرا توسط کرونا وایروس داریم. ما در حدود 196 نفر داریم که حالا در قرنطین به سر میبرند.حالا تصمیم های جدیدی که برای آلمان و ایالت های آلمان گرفته شده است، بخاطر ادامه برنامه ها و زندگی میخواهم با شما شریک نمایم. موضوع اول: حالا بعد از صحبت های که بین صدراعظم آلمان و نخست وزیر های ایالت ها صورت گرفته است. همه به این نظر شده اند که تمام ایالت ها نظر به شرایط و حالات موجود در ایالت خود برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.بعد ازاین تصمیم حالا نخست وزیر ایالت ما از ما درخواست میکند که شاروال ها و مدیریت های هر شهر و منطقه برای شهر و منطقه خود میتوانند تصمیم بگیرند. از این لحاظ ایالت تورینگین به روزچهارشنبه مورخ 13.05 هفته آینده یک مقررات جدید می نویسد که در آن صلاحیت های ما و همه شهردار های دیگر شهر ها به عنوان شهردار مشخص خواهد شد. دیگر مسایل که در مقررات جدید ایالت دوباره مشخص خواهد شد: عبارت از سه موضوع ذیل میباشند: موضوع نخست مشخص شدن استفاده از ماسک های صورت است. موضوع دوم در مقررات جدید ایالت عبارت از مشخص شدن رعایت فاصله حداقلی که همان عبارت از فاصله 1.5 متر خواهد بود. موضوع سوم: عبارت از همان رعایت منع تماس فیزیکی است. حالا مقررات به این گونه است که شما میتوانید یک شخص بیرون ره که مربوط به اعضای فامیل شما نمی شود به خانه خود اقامت و اجازه دهید. ولی مقررات جدید مشخص میکند که در کنار یک فامیل، مکمل یک فامیل دیگر هم میتواند برای اهداف ملاقات و با هم بودن در یک خانه به سر ببرند. مقررات جدید بعدی عبارت از مشخص کردن در حدود همه فروشگاه ها و بخش های تجاری خواهد بود که آنها دوباره اجازه دارند به فعالیت خود آغاز کنند. ولی تمام شرکت ها و فروشگاه ها مقررات بهداشتی را باید رعایت کنند.تمام این همه نرمی ها و تسهیل های که حالا وجود دارد، ما در شرایط قرار داریم که برای هر صد هزار نفر تعداد مبتلایان در هفته باید از 50 نفر بیشتر نشود، که حالا ما در هر هفته در حدود 47 مبتلای جدید داریم. در صورت که این رقم از 50 نفر مبتلای جدید در هفته بیشتر شود ممکن است که ما مقررات را سخت تر کنیم. امیدوار هستم که ما همه مقررات هفته های قبلی را وجود این نرمی ها رعایت کنیم تا بتوانیم جلو انتشار ویروس را بگیریم. در ختم میخواهد یاد آور شوم که ما همه کار میکنیم تا بتوانیم دوباره به زندگی نورمال قبلی برگردیم. – بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 07.05.2020 مقررات جدید از طریق ایالت تورینگین از تاریخ 13.05.2020 عملی خواهد شد. اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگین 2468 مورد مثبت مبتلا به ویروس ( جمع 40 مورد جدید. 1940 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 933 مورد مثبت ( جمع 26 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 177 مورد مثبت ( جمع 7 مورد جدید٬ ما حالا 99 نفر داریم که دوباره صحت یاب شده اند. به تعداد 20 آزمایش باز که هنوز نتایج آنها بدست ما نرسیده است. 7 مریض فوت کرده است. به تعداد 196 در قرنطین به سر می برند.)❖ در شفاخانه شهر گرا 31 مریض تحت مراقبت داکتر ها هستند که 6 نفر آنها در بخش ویژه بستر هستند. 16 نفر از این مریض ها شهروندان شهر گرا هستند.❖ ما از تاریخ 13.05.2020 دوباره با حالت عادی آغاز می کنیم. به ادامه مقررات ایالت که از تاریخ 06.05.2020 قابل دست رس است.❖ استفاده از ماسک های صورت❖ رعایت فاصله حداقلی❖ رعایت منع تماس فیزیکی ولی حالا دوفامیل اجازه دارند یک دیگر خود را ملاقات کنند.❖ اجازه به ملاقات رفتن خانه سالمندان نظر به تصمیمات کابینه ایالت حالا شهردار های شهر ها و منطقه ها میتوانند خودشان برای سرنوشت شهر خود تصمیم بگیرند!فرضیه های من!❖ تمرکز روی اقتصاد و رستورانت ها❖ ولی باید همه با مسئولیت عمل کنند پیش شرط برای همه!❖ رعایت تمام مقررات بهداشتی و سرایت با مسئولیت پذیری برای همه بخش های تجاری❖ مقررات جدید برای کودکستان ها و مکاتب از طریق وزارت آموزش و پرورش ضرورت است. پیش شرط ها برای باز شدن و تسهیل ها:❖ تعداد اشخاص مبتلا جدید به ویروس کرونا اجازه ندارد که در هر صد هزار نفر از 50 نفر درجریان یک هفته بیشتر شود.❖ هر شرکت و هر شخص مسئولیت فردی خود را بر عهده می گیرد. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Freitag, 8. Mai 2020
040520

04. Mai 2020

عربي + فارسى + deutsch 5.5.2020Liebe Leser, mit der aktuellen Thüringer Verordnung gibt es wieder wichtige Informationen, die wir heute übersetzt einstellen. Bitte die Seite fleißig teilen, herzlichen Dank! Ihr nig Team٥/٥/٢٠٢٠أعزائي القراء، مع المرسوم الحالي لولاية تورينغن يوجد معلومات مهمة قد قمنا بترجمتها هنا. نرجوا منكم مشاركة الفيديو جزيل الشكر، فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز دوشنبه تاریخ 04.05.2020 است. از امروز یک مقدار تغییراتی در مقررات ایالت تورینگین بوجود آمده است. از این لحاظ تغییراتی را ما باید در فرمان عمومی شهر گرا بیاوریم. ولی قسمکه در جریات هستید حالا میخواهم در مورد تعداد مبتلایان در ایالت تورینگین٬ تورینگین شرقی و شهر گرا برای شما معلومات دهم. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در ایالت تورینگین حالا 2364 می باشد. با مقایسه به روز قبل ما امروز 11 مورد مثبت جدید ثبت کرده ایم. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در تورینگین شرقی 857 می باشد. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در شهر گرا 166 می باشد. ما حالا 68 آزمایش باز داریم که نتایج آنها هنوز برای ما نرسیده است. متاسفانه ما حالا 7 مورد مرگ در شهر گرا توسط کرونا وایروس داریم. ما در حدود 307 نفر داریم که حالا در قرنطین به سر میبرند و ما به تعداد 63 نفر داریم که دوباره صحت یاب شده اند.در جریان ختم هفته مقررات جدید ایالت تورینگین با نرمی های جدید بدست رس ما رسید. که دربردارنده باز شدن فروشگاه های جدید و مناطق بازی اطفال وغیره. ما حالا در حال کار کردن بالای فرمان عمومی شهر گرا هستیم که این فرمان را با مقررات ایالت تورینگین و شرایط کنونی مطابقت بدهیم. ما به این نظر هستیم که فرمان عمومی شهر را در جریان امروز و فردا تغییر بدهیم تا از روز چهار شنبه بتواند عملی شود. نقاط مهم امروز ما بلی، مناطق بازی از امروز دوشنبه دوباره باز می شود. ما از روز یک شنبه بعد از ظهر نوار های مانع جای بازی در Hofwiesenpark را بر طرف کردیم ما در حال بر طرف کردن تمام نوار های مانع جا های بازی در تمام شهر هستیم. بلی از امروز دوشنبه شما میتوانید از جا های بازی دوباره استفاده کنید.موضوع دوم که چی میتواند در فرمان عمومی ما تنظیم شود؟ عبارت از استفاده از ماسک های صورت است. ما با باز شدن جا های بازی میخواهیم اجبار بودن استفاده از ماسک های صورت را در پارک ها و باغ وحش برطرف کنیم. ولی در مناطق که شما فاصله حداقلی را نمیتوانید رعایت کنید، لطفا از ماسک های صورت استفاده کنید یا هم زمانیکه شما با اشخاص نزدیک می شوید که شما آنها را نمی شناسید. این بخاطر امنیت شما و امنیت شخص مقابل شما است. همچنان مکتب موسیقی در جریان این هفته دوباره باز خواهد شد در کنار این همه شما اجازه ورزش های انفرادی را در شهر گرا دارید. ولی اشخاص که علایم مریضی کوید 19 را دارند نمی توانند در ورزش اشتراک کنند. در ختم میخواهم از شما خواهش کنم که لطفا ما همه با نظم او انضباط ادامه دهیم تا تعداد مبتلایان به ویروس در شهر ما افزایش نیابد. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 04.05.2020 موضوع امروز ما در مورد مقررات جدید ایالت تورینگین: محل های بازی باز می شوند.از روز چهار شنبه در پارک ها دیگر ماسک صورت استفاده نکنید. اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگین 2364 مورد مثبت مبتلا به ویروس ( جمع 11 مورد جدید. 1800 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 857 مورد مثبت ( جمع 4 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 166 مورد مثبت ( جمع 3 مورد جدید٬ ما حالا 68 نفر داریم که دوباره صحت یاب شده اند. 7 مریض فوت کرده است. به تعداد 307 در قرنطین به سر می برند.)❖ در شفاخانه شهر گرا 31 مریض تحت مراقبت داکتر ها هستند که 6 نفر آنها در بخش ویژه بستر هستند. 16 نفر از این مریض ها شهروندان شهر گرا هستند. مقررات جدید ایالت تورینگین که از تاریخ 04.05.2020 عملی می شود.❖ 70 محل بازی در شهر گرا دوباره باز می شود. نوار های محل بازی داخل پارک برداشته شدند ما بزودی تمام نوار های دیگر محل ها را نیز برطرف می کنیم.❖ ورزش های انفرادی دوباره ممکن است، شما میتوانید فورم درخواست را از طریق اداره شهر شعبه بخش ورزش بدست بیاورید.❖ آریشگاه ها و استودیوی ناخن میتوانند باز شوند.مقررات ایالت برای مطالعه کردن: https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung فرمان عمومی جدید از روز چهار شنبه تاریخ 06.05.2020 عملی می شود!❖ حذف استفاده اجباری ماسک صورت در پارک ها، Küchengarten، باغ وحش وغیره.❖ در حال حاضر برای شهر گرا با مقایسه به مقررات جدید ایالت تغییرات جزئی در نظر گرفته شده است.❖ تغییرات جدید از فردا به دست رس شما قرار خواهد گرفت. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Dienstag, 5. Mai 2020