070420

07. April 2020

deutsch + عربي+ فارسى8.4.2020 Liebe Leser, im Folgenden kommen unsere Übersetzungen zur aktuellen Corona Lage. Bitte fleißig teilen! Euer nig Team٨/٤/٢٠٢٠ أعزائي القراء، وهنا ترجمتنا للوضع الحالي لفايروس كورونا. نرجوا منكم مشاركة الفيديو. فريق جريدة جديد في جيراشهروندان عزیز شهر گیرا٬امروز سه شنبه مورخ 07.04.2020 ما در روز های نزدیک Osterfest هستیم. من امروز در یک مرکز مهد کودک Kita Am Walde هستم. بخاطر که میخواستم یک بار از نزدیک ببینم که چگونه بخش مراقبت های اضطراری اطفال کار میکند. خانم بیک رئیسه بخش همبستگی مردم حالا در نزد من هستند ومیخواهم با آنها روی این موضوع صحبت نمایم. در ختم برای شما یک خبر خوش هم دارم. ما سر از روز فردا یک بخش مشورت های تب را در شهر گیرا راه اندازی میکنیم. ولی قسمکه شما در جریان هستید٬ میخواهم معلومات جدید در مورد بحران ویروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. فعلن در ایالت تورینگن ارقام بلند رفته است. در ایالت تورینگن تعداد 1222 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است. در تورینگن شرقی ارقام به تعداد 385 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گیرا امروز ارقام تغییر نکرده فعلن به تعداد 39 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. ما فعلن به تعداد 62 آزمایش باز داریم که هنوز نتایج آنها به ما نرسیده است. با مقایسه به روز های قبل حالا می بینیم که کارزیاد از آمایش ها در آزمایشگاه های ما تمام شده است. ما تا کنون بدون شفاخانه و آزمایش های که از طریق دیگر داکتر ها در دیگر نقاط شهر انجام شده است به تعداد 888 آزمایش که از طریق برنامه ما اجرا شده است داریم.ولی حالا در مورد مرکز مهد کودک از همبستگی مردم میخواهم با خانم بیک صحبت نمایم. ما حالا خیلی دور از بخش های هستیم که در آنجا اطفال نگهداری می شوند.گرداننده: خانم بیک تشکر بسیار زیاد که شما برای ما فرصت دادید. در حدود سه یا چهار هفته است که مراقبت های اضطراری جریان دارد. ما حالا در یکی از نماینده گی های شما هستیم. آیا در تمام بخش ها و دیگر نماینده گی های شما این مراقبت های اضظراری حالا در حال اجرا است؟خانم بیک:بلی این درست است. ما در حال حاضر از 50 طفل در هشت نماینده گی خود در موقعیت های مختلف شهر مراقبت میکنیم. ما دو نماینده گی در Ronneburg داریم. در آنجا هم اطفال در بخش مراقبت های اضظراری وجود دارند.گرداننده: ولی در صورت که اطفال به این تعداد کم باشند. شما میتوانید در یک نماینده گی از آنها مراقبت کنید. چرا شما این کار را انجام نمیدهید؟خانم بیک: نخیر! این دلایل زیادی دارد. یکی از آن دلیل ها همان صحت اطفال ما است. ما این را منطقی نمی بینیم و نمیخواهیم که تمام اطفال مان را با هم یکجا کنیم چون همان خطر ابتلا به ویروس بالا میرود و دلیل دوم ما بودن اطفال در جاهای همیشه گی که از آنها در آنجا مراقبت می شد است. تا از طریق آموزگاران که با آنها قبلا آشنایی دارند و آنها را دوست دارند مراقبت شوند.گرداننده: این یک بخش کوچک از اطفال است. آیا شما با آن خانواده های به تماس هستید؟ که اطفال آنها نمیتوانند در بخش مراقبت های اضطراری بروند. آیا همبستگی مردم برای این مشکلات هم چیزی در نظر گرفته است؟خانم بیک: بلی! این هم برای ما بسیار زیاد مهم بود که ما نخست برای والدین و اطفال خود اینجا باشیم. ما میفهمیم که این شرایط برای همه یک استثنای خیلی بزرگ است و با یک چالش خیلی بزرگ رابطه دارد. ما هر چی عاجل در روز های اول تمام معلومات جدید خود را برای والدین روی ویب سایت انترنتی خود به شکل آنلاین قرار دادیم و هفته گذشته ما همبستگی مردم یک برنامه چینل یوتیوپ را طرح کردیم و ویدیو های کوتا برای دست رس و استفاده اطفال و والدین به اختیار آنها قرار دادیم. که اطفال مثل سابق تحرکات داشته باشند و تا باشد که آدم یک احساس بدست بیاورد که ما هنوز هم باهم در ارتباط هستیم.گرداننده: تشکر بسیارزیاد٬ ما می بینیم که دیجیتالی شدن نه تنها برای مهد کودک ها خیلی قابل استفاده است بلکه ما میتوانیم از خانه هم روی چینل یوتیوپ تماشا کنیم و امتحان کنیم. تشکر بسیار زیاد از تمام آموزگاران که در شهر ما حالا مصروف مراقبت از اطفال ما هستند. در ختم قسمکه وعده سپردم از فردا ما در شهر گیرا یک بخش مشورت های تب داریم آدرس این بخش در: Gera Bieblach: Johannes-R-Becher Straße 1 همه روزه از دوشنبه الی جمعه از ساعت 08:00 الی 16:00. این بخش از طریق آنجمن داکتر ها و Waldklinikum Eisenberg سازماندهی می شود.ولی لطفا پیش از این که آنجا بروید. اول همراه با داکتر خانه خود تماس تیلفونی برقرار کنید ویا با اداره صحت ما به تماس شوید.در اخیر معلومات اضافی برای فردا٬ فردا عصر یک صفحه انترنتی در دست رس قرار خواهد گرفت. هفته قبل ما یک همه پرسی داشتیم که در حدود 1200 جواب برای ما از این همه پرسی رسید. از فردا عصر مارکیت دیجیتالی روی سایت: www.lieblingsladen.gera.de در دست رس شما خواهد بود. شما میتوانید امتحان کنید. ما این ویب سایت در دست رس همه مانند: رستورانت ها هوتل ها وغیره قرار خواهیم داد. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 07.04.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 1222 مورد مثبت مبتلا به ویروس❖ در شهر گیرا 39 مورد مثبت (با جمع 2 مورد جدید و 6 نفر دوباره صحت یاب شده اند و 3 نفر تحت مراقبت داکتر ها در شفاخانه هستند. 62 آزمایش باز که هنوز نتایج آنها برای ما نرسیده است.)❖ تورینگن شرقی 385 مورد مثبت ( با جمع 21 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا) Kita am Walde (مهد کودک همبستگی مردم)❖ در تمام نماینده گی ها مراقبت های اضطراری جریان دارد.❖ اطفال در نماینده گی قبلی که آنجا قبلن بودن باقی می مانند.❖ چینل یوتیوپ برای ادامه دادن از خانه https://www.youtube.com/channel/UCt7oVbTN61jWaAA0eLY4A7g مشورت های تب:❖ از تاریخ 08.04.2020 در Gera-Bieblach(Johannes-R-Becher-Str.1)❖ تمام شهروندان شهر گیرا و اطراف شهر گیرا بطور مثال: اگر شما همان علائم مشکلات تنفسی دارید لطفا از طریق داکتر خانه خود و یا هم اداره صحت ثبت نام کنید و بعدا نزد ما مراجعه کنید.❖ شماره تماس ما:01781027150❖ شهر گیرا تشکر میکند از Ostthüringer Polikiliniken, Waldkilinek Eisenberg و از تما بخش های دیگر برای سازماندهی این بخش. مارکیت دیجیتالی از روز چهار شنبه به شکل آنلاین فعال می شود. روی ویب سایت: www.lieblingsladen.gera.de بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Mittwoch, 8. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.