310320

31. März 2020

deutsch+عربي+ فارسى 01.04.2020 Liebe Leser, hiermit erhaltet ihr wie gewohnt die aktuellen Informationen zu den Corona Geschehnissen in Gera:١/٤/٢٠٢٠ اعزائي القراء وهنا تحصلون على المعلومات الحالية لفايروس كورونا في جيرا : شهروندان عزیز شهر گیرا٬ امروز سه شنبه مورخ 31.03.2020 قسمکه در جریان استید٬ میخواهم معلومات جدید در مورد بحران ویروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. امروز سه موضوع مهم را میخواهم با شما شریک نمایم.موضوع اول نتایج آزمایش ها است که چرا خیلی زمان گیر هستند؟ موضوع دوم استفاده از ماسک های صورت است که آیا از آن استفاده کنیم یا خیر؟ موضوع سوم همان کمک برای همسایه ها از طریق مرکزکارداوطلبانه. قسمکه درجریان هستن٬ نخست نتایج تعداد از مبتلایان جدید در ایالت تورینگن٬ در شهر گیرا و در تورینگن شرقی را برای شما اعلان می نمایم. فعلن در ایالت تورینگن به تعداد 808 مورد مثبت ثبت شده است. در شهر گیرا هم تا امروز بعد از ظهر به تعداد 22 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. بدون تغییرمثل روز قبل یک نفر در شهر گیرا دوباره صحت یاب شده است و دو نفر در شهر گیرا تحت مراقبت های جدی در شفاخانه قرار دارند. در کل از تمام اشخاص که تا حالا آزمایش گرفته شده است در حدود پایین تر از ده فیصد آن مثبت بوده است. در تورینگن شرقی ارقام به تعداد 238 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. که در حدود یازده نفر در تورینگن شرقی امروز اضافه شده است. حالا موضوع دیگری که دیروز عصر در یک گزارش تلویزیون در تورینگن روی آن گزارش شده است. این است که چرا نتایج آزمایش ها بسیار زیاد زمان گیر هستند؟ فعلا در شهر گیرا برای نتایج آزمایش ها در حدود 5- 6 روز به زمان ضرورت است تا برای ما برسند. فعلا آزمایش ها از طریق داکتر ها نمونه برداری میشوند و به لابراتور های که داکتر ها با آنها همکار هستند٬ فرستاده می شوند. چون در شرایط فعلی تعداد آزمایش ها بیشتر از ظرفیت لابراتور ها هستند از این لحاظ همه لابراتور های ما نیاز به زمان بیشتر دارند. اداره صحت ما درتلاش دریافت کردن لابراتور های جدیدی است تا بتوانیم از این طریق برای نتایج آزمایش های مان سرعت بخشیم تا در آينده نزدیک نتایج ها زود تر بدست ما برسند. بحث مهم دیگر در شهر گیرا روی ماسک های صورت است که کی ها باید استفاده کنند؟ و در کدام محل ها میتوانند داخل شوند ویا نشوند؟ نخست یک خواهش بسیار بزرگ٬ تمام بخش ها و سکتور های صحی مانند: شفاخانه ها٬ خانه های سالمندان٬ خدمات اضطراری و برای همه اشخاص که در این بخش کار می کنند خاطر نشان شده است که آنها ماسک های گواهی شده صورت ویاهم تجهیزات صحی گواهی شده دریافت میکنند و این ها را استفاده میکنند. درخواست من از شمال٬ البته که شما هم میتوانید از ماسک های صورت یا هم از روسری به عنوان محافظت صحی استفاده کنید. تا ما بتوانیم جلو شیوع این ویروس را بگیریم. ولی شهر ما استفاده ماسک های صورت را نمیخواهد جبری بسازد. از این لحاظ چیز های که مهم است مانند: شستن دست ها و استفاده از مایه ضد عفونی و مهم تر از همه ما کوشش میکنیم که از تماس های حضوری اجتماعی خود داری کنیم. موضوع اصلی و مهم امروز ما همان کمک های همسایه گی از طریق مرکزکار های داوطلبانه است. ما امروز صبح وقت با هم یکجا نشستیم و فکر کردیم که چگونه میتوانیم کمک ها را تنظیم کنیم؟ ما به شکل عاجل با اداره Jugendrat و arbeitskreis christlicher Kirchen باهم روی این موضوع تبادل نظر کردیم که در ختم تمرکز ما روی دو موضوع صورت گرفت.بخش نخست من جستجو میکنم و بخش دوم من ارایه میکنم.حالا من نزد مسول بخش اداری که مسولیت ورزش گاه ها٬ مرکزکارهای داوطلبانه٬ و مشارکت و همکاری های شهر ها را برعهده دارند استم.گرداننده: بلی آقای زوبول کی به شما تماس میگیرد و آنها در جستجوی چی هستند؟آقای زوبول: بلی آقای شهردار در قدم اعظم و نخست خریداری است. که مانند کمک به خریداران است یاهم گرفتن نسخه از نزد داکتر یا آوردن ادویه ها از دواخانه ها است. بلی ما همچون کمک ها را ارایه میکنیم که از یک هفته به اینسو ما هم واقعن از درخواست های که صورت گرفته شگفت زده شدیم.گرداننده: کی ها اجازه دارند با شما تماس بگیرند؟آقای زوبول: البته که همه میتوانند با ما به تماس شوند. ولی نخست حق اولویت برای آنها است که در قرنطین به سر میبرند یا هم آن اشخاص که در این بحران بیشتر در خطر هستند.گرداننده: پس اشخاص که در خطر بیشتر قرار دارند همانا اشخاص کهن سال و پیر هستند. از این لحاظ کمک به آنها و یا مادر های که دو یا سه طفل دارند میتوانند درخواست کمک کنند. شما میتوانید به شماره تیلفون: 8383024 به تماس شوید.ولی سوال حالا این است که کی آماده ارایه همچون کمک ها است؟آقای زوبول: در این چند روز اخیر یک شبکه بزرگ از اشخاص تشکیل شده است که ما فعلا در حدود 80 نفر کمک کننده داریم مانند: جوان ها٬ شهروندان عادی٬ دواخانه ها٬ کلیسا ها هرچند ما به این نظر نبودیم که به این زمان کوتا بتوانیم یک شبکه بزرگ از داوطلبان را به دست رس داشته باشیم.بلی ما در بخش های مختلف از شبکه های اجتماعی پیشنهاد های کمک را دریافت کردیم که اشخاص میتوانند با آنها به تماس شوند و درخواست کمک کنند. من دراین قسمت اسم چند شبکه رسانه های اجتماعی را نام میبرم. مانند: about Gera, Lusan Zeulsdorf یا هم صفحه ی در فیسبوک: Gera unter Wasser/Coronakrise این تنها سه مثال بود که میتوان انسان ها را باهم وصل کرد و ارایه کمک کرد. شرکت ها و بخش های دیگری هم هستند که میتوانند ارایه کمک دهند ویا هم مثل رستورانت ها که کمک های رساندن خریداری ها را ارایه میکنند. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 31.03.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 808 مورد مثبت مبتلا به ویروس با جمع 48 مورد جدید❖ در شهر گیرا 22 مورد مثبت (با جمع 3 با103 مورد آزمایش شده که هنوز نتیجه آنها نامعلوم است. یک نفر دوباره صحت یاب شده است و دو نفر در بخش مراقبت های جدی) تمام آزمایش های که تا این حال گرفته شده است٬ تنها کمتر از 10 فیصد آن مثبت بوده است.❖ تورینگن شرقی 238 مورد مثبت ( با جمع 11 مورد٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا) اداره صحت در تلاش بیشتر نمودن ظرفیت های لابراتور ها است.ما منتظر یک تغییر بزودی هستیم. استفاده از مساک های صورت بلی/نخیر موضوع جدید ما❖ همه ما اجازه داریم از ماسک های صورت استفاده کنیم.❖ ماسک های گواهی شده صورت برای شفاخانه ها و خانه سالمندان ضرورت است.❖ استفاده از ماسک های صورت جبری نمی باشد.لطفا از تماس های حضوری اجتماعی خوداری نمایید!❖ کمک های همسایه گی❖ با همکاری Jugendrat, Arbeitkreis christlicher Kirchen, Ehrenamtszentrale❖ شبکه بیشتر از 80 نفر داوطلب برای ارایه کمک مانند: خریداری ها٬ بردن سگ ها به بیرون٬ یاهم برداشتن نسخه های داکتر وغیره.❖ درواقع برای افراد کهن سال که بیشتر در معرض خطر هستند و یا هم والدین تنها❖ شماره تماس: 03658383024 از ساعت 9 الی 18 بجه❖ ایمیل آدرس: nachbarschaftshilfegera@gmail.com❖ بخش های دیگر کمک رسانی مانند: Gera unter Wasser/coronakrise, about Gera, Lusan/Zeulsdorf.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Mittwoch, 1. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.