010420

01. April 2020

deutsch + عربي + فارسى02.04.2020 Liebe Leser, hiermit erhaltet ihr wie gewohnt die aktuellen Informationen zu den Corona Geschehnissen in Gera:٢/٤/٢٠٢٠ أعزائي القراء، كما اعتدتم الحصول على المعلومات الحالية حول آخر معلومات كورونا في جيرا شهروندان عزیز شهر گیرا٬ امروز چهار شنبه مورخ 01.04.2020 قسمکه شما در جریان هستن٬ میخواهم معلومات جدید در مورد بحران ویروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. من امروز در SOS Kinderdorf Gera (محل اقامت اطفال بی سرپناه) شهر گیرا استم و میخواهم با مسئول این بخش صحبت نمایم. ولی قسمکه درجریان هستن٬ نخست نتایج تعداد از مبتلایان جدید در ایالت تورینگن٬ در شهر گیرا و در تورینگن شرقی را برای شما اعلان می نمایم. فعلن در ایالت تورینگن به تعداد 864 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است. در تورینگن شرقی ارقام به تعداد 251 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گیرا هم تا امروز بعد از ظهر به تعداد 25 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است و به تعداد 101 آزمایش باز داریم که هنوز نتایج آنها برای ما نرسیده است. درادامه موضوع مدت نتیجه آزمایش های ما که در Hofwiesenpark داریم٬ میخواهم در این قسمت معلومات برای شما ارایه نمایم. فعلن از طریق این تیم یک بخش سیار در راه خواهد بود. این بخش سیار برای اشخاص است که نمیتوانند از ترانسپورت شهری استفاده کنند و خود را در محل سپردن آزمایش ها برسانند. ولی تیم در صورت به طرف شما حرکت خواهد کرد که شما به تماس شوید و درخواست آزمایش دهید. ولی حالا من در SOS Kinderdorf Gera (محل اقامت اطفال بی سرپناه) استم. فعلن نزد من مسئول این بخش خانم بیرتولد هستن.گرداننده: خانم بیرتولد در این چند هفته اخیر بحران کرونا چی چیز های را در نزد شما تغییر داده است؟خانم بیرتولد: بلی در نزد ما هم همچنان بسیار چیز های تغییر کرده است. مثل که شما می بینید تمام اطفال ما همینجا هستند چون مکاتب و کودکستان ها همه بسته هستند. از این لحاظ تمام اطفال ما بیست و چهار ساعت در خانه هستن. ما اطفال های خود را درس میدهیم و آنها را مصروف نگه میداریم. بلی این یک چلنج جدید برای همکاران ما است و من همکاران بسیار عالی ی دارم که بیست چهار ساعت ما را حمایت و کمک میکنند. از این بهتر نمیتوانم توقع داشته باشم. یک موضوع دیگر که ما باید بخش های آزاد مان را بسته کنیم قسم همه جا های دیگر که بسته هستند و همکاران ما آنهای که فعلن رخصت هستند آنها هم ما را کمک و همکاری میکنند تا آنها هم بتوانند به وظیفه خود اینجا ادامه بدهند. آنها هم برای اطفال درس میدهند٬ در اوقات تفریح اطفال ما را کمک می کنند. آشپز های ما برای اطفال می پزند. همکاران دیگر ما مثل خیاط ها آنها ماسک های صورت تولید میکنند این ماسک ها تنها برای ما نیست بلکه برای اشخاص دیگر هم است که ما میتوانیم از این طریق آنها را حمایت کنیم.گرداننده: خانم بیرتولد چی کار های دیگر برای انجام دادن است؟ و درخواست شما چی میتواند باشد یا هم دیگران مانند سیاسیون ما چی باید برای شما انجام دهند؟خانم بیرتولد: ما همکاری و پشتبانی عالی Jugendamt را با خود داریم. آنها ما را حمایت میکنند ولی در کل سیاسیون بزرگ ما در این شرایط آنعده از شرکت های که در مرض رکود اقتصادی قرار میگیرند چه از لحاظ قوه بشری یا مالی باید حمایت شوند. ولی من اطمینان خوب و کامل بالای شهرخودمان گیرا دارم ولی چیز های دیگری هم است که امروز نوبت ما است که تشکر کنیم و حمایت کنیم. ما هم باید برای دیگران پشتبانی و کمک های خود را ارایه دهیم و بیست چهار ساعت در پشت خط تیلفون در دست رس دیگران باشیم.تشکر بسیار زیاد خانم بیرتولد٬ این هم یک مثال بسیار خوب از این بخش وکارمندان این بخش است که اینها میتوانند بیست و چهار ساعت در روز کار و فعالیت کنند. بلی همین اطفال و جوانان بخشی مهم از شهر ما هستند. بلی بخش های دیگری هم در شهر ما هستند که مانند اینها در شرایط کنونی به کار و فعالیت خود رسیدگی میکنند. تشکر از تمام بخش های دیگر که مانند این ها مراقب اطفال هستند و در این بخش فعالیت میکنند. در ختم یک چشم انداز مثبت این است که بخش اداری ما در روز های اخیر خیلی جدی کار کرد تا عاجل یک پروژه جدید را طرح و راه اندازی کنند. ما در روز های آینده یک صفحه انترنتی طرح میکنیم که تمام تاجران و رستورانت های ما ویا هم بخش های که فعلن مصدود هستند تا بتوانند طریق و نوع فعالیت خود را از راه های دیگر عرضه کنند و به زودی بتوانند خود را راجستر کنند. تا اشخاص و بخش های دیگر که در شهر ما دنبال خدمات و عرضه هستند دوباره بتوانند دریافت کنند که کی چی عرضه میکند؟ و یا هم کدام رستورانت غذا به پشت در خانه های شما تحویل میدهد؟ در صورت که بسته است. برای شرکت ها روی صفحه www.corona.gera.de یک فورم وجود دارد که میتوانند عاجل خانه پری نمایند و خود را راجستر نمایند. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 01.04.2020 موضوع امروز ما SOS Kinderdorf Gera (محل اقامت اطفال بی سرپناه) اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 864 مورد مثبت مبتلا به ویروس با جمع 56 مورد جدید❖ در شهر گیرا 25 مورد مثبت (با جمع 3 با 101 مورد آزمایش شده که هنوز نتیجه آنها نامعلوم است. دو نفر دوباره صحت یاب شده است و دو نفر در بخش مراقبت های جدی) تمام آزمایش های که تا این حال گرفته شده است٬ تنها کمتر از 10 فیصد آن مثبت بوده است.❖ تورینگن شرقی 251 مورد مثبت ( با جمع 17 مورد٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا) از امروز یک تیم حمایتی برای آزمایش ها به خانه ها هم می آیند.دو سرباز ارتش همرا با بخش ASB (در صورت اطلاع شما) بخاطر گرفتن آزمایش ها در خانه.GVB بخش ترانسپورت شهری در حال ارزیابی خط های حمل و نقل شهری. مراقبت از SOS Kinderdorf Gera❖ مراقبت همه روزه بیست و چهار ساعت اتفاق می افتد.❖ مراقبت از کودکان تضمین شده است.❖ همچنان بخش های دیگر مانند(Schupwinkel. e.V وغیره) در بخش کودکان نیازمند کار میکنند.تشکر ویژه از تمام کارمندان این بخش. ❖ مدیریت شهری دیجیتالی❖ بزودی طرح صفحه انترنتی برای تاجران٬ شرکت ها و رستورانت ها (خدمات تحویلی)❖ فورم برای شرکت ها از فردا روی صفحه انترنتی Corona.gera.de❖ اسم این صفحه را چی بگذاریم؟ بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Donnerstag, 2. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.