020420

02. April 2020

deutsch + عربي + فارسى3.4.2020 Liebe Leser, auch heute am Freitag erhalten Sie die aktuellen Informationen des Oberbürgermeisters der Stadt Gera übersetzt in arabischer und persischer Sprache. Bitte halten Sie sich auch weiterhin an die Hygienevorschriften und bleiben Sie bitte gesund! Herzlichst Ihr nig Team٣/٤/٢٠٢٠ أعزائي القراء، اليوم الجمعة تحصلون على المعلومات الحالية عن طريق عمدة المدينة باللغتين العربية والفارسية.نرجوا منكم الإلتزام بقواعد النظافة. نتمنى لكم الصحةفريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گیرا٬ امروز پنج شنبه مورخ 02.04.2020 قسمکه شما در جریان هستن٬ میخواهم معلومات جدید در مورد بحران ویروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. من امروز در Sparkasse شهر گیرا استم. این موضوعی است که نه تنها افراد عادی را بلکه شرکت ها را هم مشغول می سازد. من معلومات جدید در مورد GVB (ترانسپورت شهری گیرا) دارم و معلومات بسیار مهم اینکه ما چگونه بتوانیم برای گرفتن نتایج آزمایش ها سرعت بخشیم. ولی قسمکه درجریان هستن٬ نخست نتایج تعداد از مبتلایان جدید در ایالت تورینگن٬ در شهر گیرا و در تورینگن شرقی را برای شما اعلان می نمایم. فعلن در ایالت تورینگن به تعداد 938 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است. در تورینگن شرقی ارقام به تعداد 288 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گیرا هم تا امروز بعد از ظهر به تعداد 34 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است و آزمایش های بسیار زیاد باز هم داریم که هنوز نتایج آنها برای ما نرسیده است. امروز از انجمن داکتران هم خبر های خوبی به دست رس ما قرار گرفته است. انجمن داکتران حالا ظرفیت بیشتردر لابراتور های خود دریافت گردند که ما در آینده میتوانیم نتایج آزمایش ها را در بیست چهار ساعت آینده به دست بیاوریم.ولی قسم که قبلا یاد آور شدم٫ حالا من در Sparkasse Gera Greiz استم و میخواهم با دو نفر از مسئولان این بانک صحبت نمایم. حالا آقای موربخ مدیرعامل این بانک.گرداننده: آقای موربخ چی چیز های در سه هفته گذشته در بانک شما تغییر کرده است؟آقای موربخ: بلی در نخست همان نشست های اضظراری اداری ما بود که ما خیلی زود سه هدف برای خود تعیین کردیم. در قدم نخست برای شهروندان پول نقد کافی داشته باشیم.در قدم دوم مشتریان خود را بتوانیم حمایت کنیم در صورت که دچار بحران ویروس کرونا میتوانند شوند. و در قدم سوم صحت کارمندان و مشتریان ما باید در امنیت باشد. این سه هدف بود که ما در این بحران برای خود تعین نمودیم.گرداننده: چیزی که برای ما امروز جالب بود زمانیکه ما داخل آمدیم یک نوع نشانه گزاری های روی زمین بود و در این سالون هم تعداد سروصدا خیلی کم است و ما هم همین لحظه همان فاصله ایمنی را نگهداشته ایم و قسم که من شنیدم که بانک پول نقد کافی برای مشتریان دارد که این خبر خوب است. شما برای کارمندان خود چی کار های را انجام دادید؟آقای موربخ: قسمکه شما خود می بینید ما در بخش های مشورت دهی یک لاحیه از شیشه را قرار دادیم تا کارمندان ما در امنیت باشند. ما بدون شک که برای تمام کارمندان خود گفتیم که از تماس های حضوری خود داری کنند که تا ما این زنجیره مبتلا شدن را بشکنیم. ما شماره های تیلفون بیشتری را در خدمت مشتریان قرار داده ایم که درصورت ضرورت بتوانند از طریق تماس تیلفون حل مشکل کنند.گرداننده: بسیار زیاد تشکر از آقای موربخ مدیر عامل بانک. حالا میخواهم سوال هایم را از آقای سیگن باین مطرح کنم. اقای سیگن باین مسئول تماس با شرکت های مشتری است. من فکر میکنم که در این اواخر چون شرکت ها فعال نیستند ممکن است چیز های زیادی در بانک تغییر کرده باشد.آقای سیگن باین: بانک شما از چهار یا شش هفته به اینسو چی کاری را متفاوت انجام میدهد٫ چون من میدانم که بانک شما اولین بانک است که به مقابل آن اکس العمل نشان داده شده است.آقای سیگن باین: بلی شما دقیق گفتن که بانک ما چهار یا شش هفته پیش به شکل خدمات نورمال اعتبار عرضه میکردیم. ولی در شرایط فعلی مثل امروز بعد از ظهر در حدود 187 درخواست های برای ما از آن شرکت های رسید که از بحران کرونا صدمه دیدند. که میخواهند ما پرداخت های سه تا شش ماه را بپردازیم ویا هم به تعداد صد درخواست های شرایط مالی که در حدود شش میلیون می شوند. درخواست ها همه روزه بیشتر می شوند قسمکه امروز در حدود 26 درخواست جدید برای ما رسیده است. این به این معنا که کارمندان بشتر خود را فعال ساختیم که کار اداری این درخواست ها را تمام کنند. ما از تاریخ 31.03 بسته کمک های عاجل را برای مشتریان خود در نظر گرفتیم که بتوانند در صورت نیازمندی های مالی بیایند و پول خود را بدست بیاورند.بلی موضوع که بسیار مهم برای مشتریان است که آنها هم روی این موضوع درخواست های داشتن که بتوانند بانک ها به درخواست های مشتریان در این شرایط عاجل جواب ارایه کنند تا جلو ورق پراکنی را بگیرند و تشکر از این بانک که در همان روز های نخست عکس العمل نشان دادند تا بتوانند مشتریان را کمک کنند. حالا معلومات در مورد ترانسپورت شهری فعلا ما یک پلان اصلی را صادر کردیم و قسمکه من قبلا هم گفته بودم درصورت که ما در بعضی قسمت های ترانسپورت شهری به مشکل دچار شویم. شما میتوانید نظریات خود را برای بخش ترانسپورت و اداره شهر بفرستید. شما از فردا میتوانید پلان جدید ترانسپورت شهری را روی صفحه انترنت آنها ببینید. یک خبر بعدی که امروز از وزارت معارف برای ما رسید این است که تمام سفرها و سیر علمی شاگرد ها و صنف های مکاتب تا ختم نصاب درسی این سال به حالت تعلیق در آمدند.در ختم میخواهم از صمیم قلب تشکر کنم و لطفا قسم که تا حالا با نظم بودید همین طور ادامه بدهید. قسمکه شما می بینید تا این حال سرعت مبتلا شدن به ویروس در شهر ما به کندی در حرکت بوده است. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 02.04.2020 موضوع امروز ما بانک Sparkasse Gera-Greiz اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 938 مورد مثبت مبتلا به ویروس❖ در شهر گیرا 34 مورد مثبت (با جمع 9 با 121 مورد آزمایش شده که هنوز نتیجه آنها نامعلوم است. 3 نفر دوباره صحت یاب شده است و دو نفر در بخش مراقبت های جدی)❖ تورینگن شرقی 288 مورد مثبت ( با جمع 33 مورد٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا) Sparkasse Gera-Greiz❖ پول نقد کافی برای مشتریان دارد.❖ مشورت از طریق تیلفون حالا ممکن است.❖ کار روی درخواست های شرکت ها جریان دارد.❖ پروسه های کریدت به سرعت درجریان است و به زودی جواب مثبت ما برای شما میرسد.https://passend-ist-einfach.sparkasse.de/e-commerce/ GVBپلان درست ترانسپورت شهر خط 3 و 10معلومات بیشتر: https://www.gvbgera.de/fahrplanauskunft/sonderfahrplaene/ آزمایش ها برای موارد مشکوک!❖ موضوع طول کشیدن نتایج آزمایش ها حل شد.❖ بزود ترین فرصت در 24 ساعت آینده نتایج آزمایش ها بدست رس قرار میگیرند. وزارت معارف:هیچ سفر و سیرعلمی صنف ها تا ختم نصاب تعلیمی سال جاری عملی نمی شود. بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Freitag, 3. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.