120520

12. Mai 2020

عربي + فارسى + deutsch 13.05.2020Liebe Leser, es gibt eine neue Thüringer Verordnung. Die wichtigsten Informationen haben wir wie gehabt übersetzt in die persische und arabische Sprache. Bitte fleißig teilen, vielen Dank! Ihr nig Team١٣/٥/٢٠٢٠ أعزائي القراء، من الآن يوجد مراسيم جديدة لمقاطة تورينغن. قد تمت ترجمة المعلومات المهمة ل اللغتين الفارسية والعربية.نرجوا منكم مشاركة المنشور.جزيل الشكر من فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز سه شنبه تاریخ 12.05.2020 است. ثبت این ویدیو همین حالا در ساعت چهار بجه بعد از ظهر اتفاق می افتد. بلاخره ما مقررات جدید ایالت تورینگین را بدست آوردیم که در این مقررات برنامه ها وقوانین جدید برای ایالت تورینگین و شهر گرا تصویب شده است. من میخواهم در مورد نقاط مهم این مقررات صحبت نمایم و شما را آگاه سازم. ولی حالا بخاطر کمبود وقت تنها در مورد اعداد و ارقام مبتلایان در شهر گرا صحبت میکنم. در مورد ایالت و دیگر بخش ها در متن ذیل میتوانید بخوانید.حالا در شهر ما گرا تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا 185 نفر می باشد. حالا با مقایسه به روز قبل ما یک نفر مبتلای جدید داریم. حالا در شهر ما به تعداد 134 نفر دوباره صحت یاب شده اند. متاسفانه 8 نفر از اثر این مریضی جان باخته اند و به تعداد 78 نفر حالا در قرنطین به سر می برند.ولی حالا در مورد قوانین و مقررات جدید ایالت تورینگین میخواهم صحبت کنم. زمان بندی در این مقررات متفاوت است، یک تعداد از ماده های آن از فردا اجرا خواهد شد و یک تعداد ماده های آن از روز جمعه عملی خواهد شد. ما در این مقررات قوانینی هم داریم که از تاریخ 18.05 مورد اجرا قرار خواهند گرفت و در این مقررات تسهیل های هم در نظر داریم که از تاریخ اول ماه جون عملی می شوند.حالا چیز های تغییر نکرده عبارت از: 1. ادامه جلو گیری از تماس های فیزیکی 2. رعایت فاصله حداقلی ایمنی 3. استفاده از ماسک های صورت می باشند. ایالت تورینگین حالا به این تصمیم است، اشخاص که ماسک صورت استفاده نمی کنند را به پرداخت پول نقد جریمه کنند. ولی در مورد تماس های فیزیکی اجتماعی مقررات جدید بدست ما رسیده است. در این مورد حالا شما از فردا اجازه دارید که یک فامیل با فامیل دوم (بدون در نظر داشت تعداد اعضا فامیل) ملاقات کنند و وقت خود را یکجا سپری کنند.از روز فردا تمام بخش های که در مقررات مشخص نشده است میتوانند دوباره بخش های کاری خود را باز کنند. ولی شرط ما این است که شما به یک پلان حفاظت بهداشتی ضرورت دارید که چی تعداد اشخاص در یک اتاق میتوانند همزمان حضور داشته باشند وغیره. از فردا مقررات در بخش های ملاقات مشورت ها و خانه سالمندان بیشتر تسهیل دریافت می کنند ولی به شرط اینکه شما مقررات حفاظت صحی را رعایت کنید. حالا خبر های بسیار مهم برای همه که رستورانت ها میتوانند از روز جمعه این هفته دوباره باز شوند. رستورانت ها از طریق ویب سایت وزارت میتوانند معلومات بگیرند که چی چیز های را آنها در نظر بگیرند و در بخش کاری خود رعایت کنند.ولی بخش های که بسته می مانند عبارتند از: حوض های سربسته، حوض های بزرگ، روسپی خانه ها و سونا ها هستند. ولی از تاریخ اول ماه جون حوض های سرباز میتوانند دوباره باز شوند. از تاریخ 18.05.2020 ایالت به این نظر شده است که تصمیم باز شدن کودکستان ها را بدست شهردار های هر شهر بسپارند تا آنها نظر به شرایط و مقررات که خود باید وضع کنند، بتوانند کودکستان ها را دوباره باز کنند. این موضوع را ما همین چند ساعت قبل بدست آوردیم از این لحاظ در دو روز بعدی آماده گی هیچ نوع صحبت و تصمیم در این مورد را نداریم.ما یک فرمان عمومی برای شهرگرا داریم که حالا موجود است و ما در تلاش این هستیم که از روز پس فردا بتوانیم در شهر ما عملی کنیم. در این فرمان عمومی ما نقاط بسیارکمی نسبت به مقررات ایالت تغییر کرده است.من تمام لینک های این مقررات را به دست رس شما قرار میدهم تا شما در صورت که سوال دارید، رفته مطالعه کنید و معلومات خود را تکمیل نمایید.ما با نظم می مانیم در صورتکه تعداد مبتلایان بیشتر از 50 نفر در هفته در یک جمعیت صد هزار نفری برسد مقررات سخت تر خواهند شد. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 11.05.2020 موضوع امروز ما مقررات جدید ایالت تورینگین از تاریخ 13.05.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگین 2617 مورد مثبت مبتلا به ویروس ( جمع 33 مورد جدید. 2110 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 983 مورد مثبت ( جمع 16 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 185 مورد مثبت ( جمع 1 مورد جدید٬ ما حالا 134 نفر داریم که دوباره صحت یاب شده اند. به تعداد 23 آزمایش باز که هنوز نتایج آنها بدست ما نرسیده است. 8 مریض فوت کرده است. به تعداد 87 در قرنطین به سر می برند.)❖ در شفاخانه شهر گرا 21 مریض تحت مراقبت داکتر ها هستند که 4 نفر آنها در بخش ویژه بستر هستند. 12 نفر از این مریض ها شهروندان شهر گرا هستند. احصاحیه هفته وار مبتلایان جدید در شهر گرا 20.18 می باشد. حداکثر تعداد مبتلایان 50 نفر در هر صد هزار جمعیت در هفته. مقررات جدید ایالت تورینگین که از تاریخ 13.05.2020 اجرا می شود.❖ هر شخص مکلف است که تماس های حضوری فیزیکی را با دیکر اشخاص تا حد ممکن کاهش دهند.فاصله حداقلی ایمنی فیزیکی 1.5 متر باید رعایت شود!مکلفیت استفاده از ماسک های صورت ادامه دارد در صورت سرکشی از این امر شما به مبلغ 50 یورو جریمه نقدی مواجه می شوید.معلومات بیشتر روی ویب سایت: https://www.tmasgff.de/covid-19/schutzkonzepteرستورانت ها و بخش های سیاحتی از تاریخ 15.05.2020 اجازه دارند دوباره باز شوند.!تمام بخش های دیگر که مشخص نام گرفته نشده اند، میتوانند دوباره باز شوند! عمومی:از تاریخ 18.05.2020 برای کودکستان ها!جدید!امکان تسهیل در محدودیت های مراکز کودکستان ها جدید!شهر ها و منطقه ها خود میتوانند تصمیم بگیرند که محدودیت ها در کودکستان ها تا چی زمانی ادامه پیدا کند.من در روز های آینده به زودی برای شما معلومات ارایه خواهم کرد.تا تاریخ 15.06.2020 تمام محدودیت ها و مقررات از کودکستان ها باید برداشته شود! جدید از تاریخ اول ماه جون!باز شدن استودیو ها بدن سازی، حوض های آب بازی سرباز، حمام در دریا ها، انجمن های سپورتی و بخش های سرگرمی که سر بسته اند.تا تاریخ 05.06.2020 حوض های سربسته، سینما ها، دستکوتیک ها و روسپی خانه ها بسته می مانند.اینجا لینک مقررات جدید ایالت تورینگین:https//corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen#c14180 فرمان جدید شهر گرا آماه می شود:مقررات جدید برای قرنطین، مقررات جدید برای استفاده از ماسک های صورت در فضا عمومی وغیره. معلومات بیشتر: https://unser.gera.de/corona/downloads/ما علی رغم تعداد زیاد ابتلا به ویروس قواعد را در شهر گرا تسهیل می بخشیم. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Mittwoch, 13. Mai 2020
Tags: No tags

Comments are closed.