260320

26. März 2020

deutsch+عربي+فارسي 27.03.2020 Hier kommen die aktuellen Informationen in arabischer und persischer Sprache für unsere Stadt Gera:٢٧/٣/٢٠٢٠ المعلومات الحالية باللغة العربية والفارسية لمدينة جيرا شهروندان عزیز شهر گیرا٬ امروز پنج شنبه مورخ 26.03.2020 قسمکه در جریان استید٬ میخواهم معلومات جدید در مورد بحران ویروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. فعلن در ایالت تورینگن به تعداد 468 مورد مثبت ثبت شده است. و در شهر گیرا هم از عدد 7 به عدد 8 مورد مثبت بلند رفته است و درتورینگن شرقی هم به عدد 141 مورد مثبت به ثبت رسیده است که این ارقام یک پیشرفت چشم گیری از مبتلایان جدید را نشان میدهد. من امروز دو شرکت را مانند شرکت Ad hocکارو خدمات ملکی و شرکت Electronicon بخش تولید را از نزدیک ملاقات میکنم.حالا من در شرکت ad hoc حضور دارم و میخواهم از ریس این شرکت آقای توپف پرسان کنم که چی زمانی اینها اقدام کردن و فکر کردن که حالا باید دست به کار شد وکاری انجام داد؟آقای توپف شرکت شما ad hoc در کدام بخش ها فعالیت و کار میکند؟جواب آقای توپف: نخست خوش آمدن در شرکت ما٬ ما در قدم نخست همینجا در طبقه سوم در بخش کارخدماتی ملکی کار میکنیم. وما در قسمت های مختلف آلمان در حدود دوصد کارمند مصروف کار در بخش خدمات صنعت انرژی داریم و اینجا در طبقه دوم در حدود صد کارمند ما در بخش خدمات صنعت خانه و مسکن کار میکنند هر چند این همان بخش مهم و هسته ی شرکت ما به حساب می آید وبلی قسمکه شما می بینید چیز های زیادی تغییر کرده از دو هفته گذشته به اینسو.سوال: خوب قسمکه چند هفته است که از این بحران میگذرد شما چی زمانی تصمیم گرفتن که حالا زمانی است که باید کاری انجام داد؟آقای توپف: بلی در حدود دو هفته قبل مورخ 13 ماه مارس بود که ما با همه همکاران کنار هم نشستیم و در مورد بسته شدن مکاتب و کودکستان ها که هفته بعدش اتفاق می افتید صحبت کردیم که برای همه ما خبر خوش نبود. چون تعدادی از همکاران ما هم سوالاتی داشتند ولی ما تلاش کردیم که به کارمندان خود امکانات را محیا کنیم تا بتوانند از طریق خانه به کار های اداری خود رسیدگی کنند. قسمکه شما حالا می بینید بخش صنایع آب و برق و صنایع انرژی ما فعال است. از این لحاظ مشتریان ما خوشحال هستند که ما راه حلی برای این موضوع دریافت کردیم.سوال: آیا شما تمام کارمندان خود را به طرف خانه ارسال کردید؟آقای توپف: بلی قسمکه شما می بینید کارمندان ما دیگر اینجا حضور ندارند و از خانه کار خود را به پیش میبرند.گوینده: بلی قسمکه شما می بینید این یک مثال خوب است که شما چطور میتوانید برای مشکلات راه حلی دریافت کنید.حالا من میخواهم با شرکت Electonic صحبت کنم که شما حالا در تصویر مشاهده خواهید کرد.بلی خانم ها و آقایان حالا من در شرکت Electronicon حضور دارم و قسمکه شما خود میدانید ضرورت نیست که من در مورد این شرکت معلومات اضافی ارایه کنم. بلی این شرکت در مارکیت دنیا در بخش اعظم حازنها مصروف کار و فعالیت است. حالا من نزد آقای بارد هستم که مسولیت بخش استخدام کارمندان را بر عهده دارد.سوال: آقای بارد شما چی زمانی متوجه شدید که باید بخاطر این بحران دست به کار شوید؟جواب آقای بارد: بلی ما از آغاز سال متوجه این مشکل شدیم چون درخواست های که بدست می آوردیم به قدر چشم گیری کم شدند.گوینده: خوب از یک لحاظ این بحران برای شرکت شما رکود اقتصادی در پیش داشت و از لحاظ دیگر تولید باید متوقف نشود. از این لحاظ چی زمانی بخاطر حفاظت سلامت کارمندان اقدامی کردن و دست به کار شدید؟آقای بارد: ما در جریان ماه فوریه دست به کار شدیم و اقدامات لازمی را روی دست گرفتیم و در این زمینه با بخش امنیت و ریاست این اداره صحبت کردیم. که چی میتوانیم در شرایط پیش آمده کنونی انجام دهیم؟ تا بتوانیم کارمندان خود را حفاظت کنیم و در امنیت قرار دهیم؟ بخش صحی دفتر در بخش های مختلف تقسیم شدند تا کارمندان ما را به قدر کافی معلومات دهند و بخاطر مصاب نشدن آگاه سازند. ما برنامه های جدید را مانند زد عفونی کردن بخش های مختلف را بیشتر فعال ساختیم و برای رعایت فاصله ایمنی صحی را بیشتر در نظر گرفتیم. ما آغاز کردیم تا ادامه کار را از طریق خانه ها ممکن بسازیم تا کارمندان ما بتوانند ارایه خدمات خود را نه تنها در دفتر بلکه از طریق خانه هم انجام دهند.گوینده: تشکر آقای بارد٬ بلی قسم که شما می بینید در همچون شرایط باید ادارات تلاش کنند که در قدم نخست راه های حلی را برای برنامه اقتصادی و پیش رفت کار در نظر بگیرند و در قدم دوم برای حفاظت محل کار و شغل کارمندان اقدامات لازمی را انجام دهند.در این قسمت میخواهم به تمام شرکت های شهر خود یاد آور شوم که در همچون شرایط برنامه های لازم را روی دست بگیرید تا بتوانیم همه با هم از این بحران عبور کنیم.بلی ما دو مثال از دو شرکت را مشاهده کردیم٬ در این قسمت میخواهم از تمام شرکت ها درخواست کنم که اقدامات لازم را برای حفظ روند کارو کارمندان در نظر بگیرید. قسمکه ما هم در ادارات شهر برنامه های مختلف را روی دست گرفتیم تا تامین امنیت شغلی را حفظ کنیم.درخواست دوم من در رابطه به اشخاص کهن سال در شهر ما است. بسیار بخش های تجاری ما که هنوز باز هستند به من گزارش میدهند که اشخاص سالخورده ما برای خرید همه روزه و تنها نمی آیند. ما مواد خوراکه کافی داریم٬ لطفا کوشش کنید که مواد خوراکه خود را یکبار در هفته خریداری کنید٬ چون شما از جمله گروپ هستید که بیشتر از همه در خطر قرار دارید. ما میخواهیم که شما را در امنیت داشته باشیم و خود شما تلاش کنید که روابط و تماس های اجتماعی خود را کم کنید.امروز من در مرکز استیدیو آموزشی تلویزیون تورینگن هستم بخاطرکه از طریق این استیدیو روز شنبه ساعت 15:00 میخواهم از طریق صفحه زنده فیسبوک به سوالات شما پاسخ ارایه کنم. جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 26.03.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها❖ در ایالت تورینگن 468 مورد مثبت مبتلا به ویروس❖ در شهر گیرا 8 مورد مثبت (70 مورد آزمایش شده که هنوز نتیجه آنها نا معلوم است)❖ تورینگن شرقی 141 مورد مثبت ( با جمع 7 مورد٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا) درخواست ما از تمام شرکت ها٬ برنامه های درستی را بخاطر حفظ و امنیت کارمندان روی دست بگیرید. درخواست ما از شهرندان کهن سال ما:لطفا همه روزه برای خرید بیرون نروید٬ بقدر کافی موادخوراکی تامین شده است. شما امنیت سلامت خود را خود بگیرید و خود را برای کار های غیر ضروری در خطر نیندازید. یاداشت: روز شنبه ساعت 15:00 زنده از طریق صفحه فیسبوک.به تمام سوالات شما پاسخ ارایه خواهد شد ولی بخاطر کمبود وقت به سوال های کتبی شما از طریق پیام رسان مسنجر جواب ارایه نخواهیم کرد. ❖ دستورالعمل های جدید برای مطابقت با شرایط بزودی از طریق دولت به وجود خواهد آمد با احترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Freitag, 27. März 2020
Tags: No tags

Comments are closed.