240320

23. März 2020

deutsch+عربي+persisch Wie gewohnt informieren wir auch heute mit einer arabischen und persischen Übersetzung zu den aktuellen Entwicklungen in der Stadt Gera. Bitte leitet die Informationen weiter.كما اعتدتم على تلقي المعلومات نسبةً للوضع الراهن باللغةالعربية والفارسية. نرجوا منكم مشاركة المنشور شهروندان عزیز شهر گیراقسم که شما در جریان هستید امروز از تاریخ 23.03.2020 مقررات جدید نظر به شرایط کنون بخاطر مقابله با ویروس کرونا در شهر ما شروع میشوند. همچنان ارقام مبتلا به ویروس کرونا در تورینگن شرقی و گیرا به قدر چشم گیری نسبت به ارقام دیروز بالا رفته است.ما در حال کنونی 263 موارد مثبت داریم. همچنان در شهر گیرا موارد مبتلا از عدد پنج به عدد هفت بالا رفته است و ما تا کنون در حدود نود آزمایش مشکوک در شهر داریم که همه نمونه برداری شده اند.در تورینگن شرقی در کل 84 موارد مثبت میباشد که این ارقام از مناطقAltenburg, Greiz, Saale Orla, Saale Holzland به شمول شهر گیرا میباشد. سوال که همیشه از من پرسان میشود این است: که ما در واقع اجازه انجام چی کاری را داریم. میخواهم اینجا به شکل خلص دوباره خاطر نشان نمایم.البته که همه ما میتوانیم به طرف کار برویم. ما اجازه داریم به خرید برویم. ما اجازه داریم به دواخانه ها برویم. ما اجازه داریم به نزد داکتر برویم. ولی فضا های عمومی که ما باید از آن خود داری نماییم. ما باید و شاید از تماس های اجتماعی خود داری کنیم. تا جای که این در فضا عمومی ممکن است. لطفا حد اکثر از دو نفر در فضای عمومی نروید. در صورت که فامیل ها در بیرون میروند بلی میتوانند بیشتر از دو نفر باشند.باز هم درخواست من از شما. لطفا خریداری های خود را به عنوان یک فامیل بزرگ انجام ندهید. تا آنجای که ممکن است. شاید یکبار پدر خانواده با طفل های خود به خرید برود یا هم گاهی مادر خانواده با اطفال خود به خرید برود. از والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خود مراقبت کنید. شاید برای آنها خرید های شان را تا جای که ممکن است برای شان انجام دهیم.سوال دیگری همیشه از من پرسان میشود این است. که آیا من میتوانم با سگ پیاده روی بروم؟ اجازه دارم ورزش کنم؟ البته که شما میتوانید همراه سگ پیاده روی کنید و شما میتوانید به شکل انفرادی ورزش کنید.سوال های دیگری که از من پرسان میشود این است: که چی چیزی برای کارفرمایان صدق میکند؟ در واقع مقررات که برای فضا های عمومی معتبر هستند. به کارفرمایان هم در شهر ما معتبر هستند. چطو بتوانیم فاصله ایمنی را در محل کار رعایت کنیم؟ وقت در دفاتر بزرگ مشغول هستید. کوشش نمایید که در شیفت کار کنید و یا هم از طریق آنلاین از خانه. من در این هفته با ادارات روی این موضوع صحبت خواهم کرد. چیز های که در زندگی شخصی شما معتبر است در محل کار شما هم معتبر است. لطفا دست های خود را بشویید. اتاق های خود را به طور مرتب هوا گیری نمایید. از تفریح های بزرگ چاشت برای غذا خوردن همراه با همکاران خودداری کنید. لطفا از تماس های اجتماعی که ضروری نیست چی در بخش خصوصی و چی در بخش کاری خود داری کنید. صاحب کار شما مکلف است که شما را برای مراعات کردن این مقررات حمایت کنند. من همیشه به طور مداوم با ادارات ذی صلاح در تماس استم. مقررات جدید را در روز های آینده با شما شریک میکنم.در ختم یک معلومات دیگر که از همسایه ما Sachsen به ما رسیده است. در آنجا کلاهبردارانی در راه استند که آنها خود را کارمندان اداره صحت معرفی میکنند و زنگ دروازه شما را فشار میدهند. اداره صحت ما در صورت که به طرف شما بیاد پیش از پیش به شما تماس خواهد گرفت و شما را با خبر خواهد ساخت. در صورت که این اتفاق به ما رخ دهد. لطفا دروازه های خود را باز نکنید و بسته نگهدارید. پس در امن بمانید و قسم که تا اینجا مقررات را رعایت کرده اید از این به بعد هم ادامه دهید چون ما در مسیر درستی در حرکت استیم. تا بتوانیم از این بحران موفقانه بدر شویم. با احترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Dienstag, 24. März 2020
Tags: No tags

Comments are closed.