230420

23. April 2020

24.4.2020Liebe Leser, es gibt wieder wichtige Informationen, heute besonders zur aktuellen Maskenpflicht. Wir haben diese Informationen ins persische und arabische übersetzt, bitte fleißig teilen, damit alle Bescheid wissen. Herzlichen Dank, euer nig Team٢٤/٤/٢٠٢٠ أعزائي القراء، ولليوم يوجد معلومات مهمة حول فرض لبس الكمامات.قد ترجمنا هذه المعلومات للغتين الفارسية والعربية.نرجوا منكم المشاركة، حتى يعرف أكبر عدد ممكن بالمعلومات الحالية. شكراً جزيلاً فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز پنج شنبه مورخ 23.04.2020 است. ما در مورد مارکیت آنلاین یا دیجیتالی شهر گرا اولین پرسش نامه را روی این سایت طرح کردیم. لطفا روی ویب سایت unser.gera.de رفته نظریات خود را با ما شریک نمایید تا ما بتوانیم با کمک شما این ویب سایت را برای سال های آینده طرح کنیم. ولی حالا روی موضوع مهم امروز ما در مورد شهر گرا که چگونه در شرایط کنونی ادامه دهد.این مقررات ازفردا روز جمعه عملی خواهد شد. در مورد این مقررات میخواهم یک یا دو موضوع اساسی و مقررات که تغییر نکرده است را برای شما توضیح دهم. مقررات جدید برای ایالت تورینگین در هفته آینده به دست ما خواهد رسید. در بعد از ظهر روز شنبه گذشته تصمیم بر این شد که دکان ها از تاریخ 27.04.2020 میتوانند دوباره باز شوند. ولی در مقررات که کتبی بدست ما رسید تاریخ زود تر از تاریخ تعین شده است. تاریخ باز شدن دکان ها روز جمعه تاریخ 24.04.2020 است. ولی سوال اینجا است که ما چگونه میتوانیم از مبتلا شدن یکدیگر خود جلوگیری کنیم. من حالا در دست خود یک ماسک صورت دارم. یا هم شما میتوانید از دستمال گردن خود استفاده کنید. مقررات جدید که حالا من در دست دارم میخواهم روی چند موضوع آن حالا صحبت نمایم. درمقاله اول لطفا جلو تماس های حضوری را بگیرید. لطفا از ملاقات کردن دوست ها و فامیل ها خود داری کنید. درمقاله دوم لطفا از ماسک های صورت استفاده کنید. استفاده از ماسک های صورت از سن 6 ساله به بزرگ ضروری است. در محل های که ما نمی توانیم فاصله حداقلی 1.5 متر را رعایت کنیم باید از ماسک های صورت استفاده کنیم. بطور مثال: در وسایط نقلیه٬ یا در تاکسی ها٬ در فروشگاه ها٬ تمام ادارات و ساختمان ها٬ در رستورانت های که شما به هدف گرفتن غذا آنجا می روید. در داخل Gera Arcaden شما باید از ماسک صورت استفاده کنید. یا وقت شما از پارک شهر Hofwiesenpark استفاده می کنید وغیره. لطفا ماسک های صورت خود را از بیرون همیشه لمس کنید زمانیکه شما ماسک های صورت خود را از داخل لمس کنید. دیگر امنیت قبلی را نخواهید داشت.برای دکان های که تا حالا باز بودن یا سر از روز فردا باز می کنند. برای آنها مقررات بهداشتی را باید رعایت کنند. فروشگاه مجبور هستند که دستگیر های سبد خرید را متواتر ضد عفونی کنند. فروشگاه مکلف هستند غذا های که بدون بسته بندی هستند را با دست کش های یکبار مصرف مجهز کنند. این برنامه های را که فروشگاه ها مکلف به رعایت آنها هستند را باید مستند سازی کنند. یک پلان حفاظتی باید طرح کنند که چگونه میتوانند این برنامه به نزد خود عملی کنند. آنها تمام بخش ها را باید با ورق های یادداشتی خاطر نشان کنند. در جای های که مشتریان انتظار می مانند با خط های معین فاصله حداقلی روی زمین نشان بدهند و داخل شدن در فروشگاه ها برای آنعده مشتریانی که بدون ماسک صورت هستند ممنوع است. در در ورودی تمام فروشگاه ها باید اشخاص موظف شوند تا بتوانند بخاطر رعایت این مقررات مشتریان را کنترول کنند. این همه ماده های مقررات دست رسی عمومی بود. حالا نرمی های روی دست آمده که ما میتوانیم از زنده گی بیشتر لذت ببریم. باز شدن دوباره فروشگاه ها این همه باعث می شوند که تعداد مبتلایان هر روز زیاد شود. از این لحاظ اگر ما همه از ماسک های صورت استفاده کنیم میتوانیم از این طریق جلو گسترش وایروس در خود ما یا اشخاص که در اطراف ما هستند را بگیریم.اگر شما میخواهید که بدانید. کدام فروشگاه ها از روز فردا باز خوهند شد. لطفا روی ویب سایت انترنتی: www.lieblingsladen.gera.de رفته و معلومات بدست بیاورید.یک روز پنج شنبه خوش برای شما آرزو میکنم.ما با نظم و انضباط ادامه می دهیم. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 23.04.2020 ثبت ارقام در پیش از ظهر روز پنج شنبه!توجه: هرچند من در ویدیو یاد آور شدم ولی امروز جلسه شورای شهر صورت نمی گیرد! اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 1962 مورد مثبت مبتلا به ویروس (با جمع 88 مورد جدید. 1380 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 680 مورد مثبت ( با جمع 27 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 122 مورد مثبت (با جمع 7 مورد جدید٬ 35 آزمایش باز که نتایج آنها برای ما هنوز نرسیده است. 2 مریض فوت کرده است.)❖ شهر گرا از یک هفته به اینسو تعداد مبتلایانش با مقایسه به ایالت تورینگین در هر 100000 نفوس خیلی بلند بوده است.❖ در بعد از ظهر مقررات ایالت تصویب شد.❖ مقررات دست رسی عمومی شهر در وقت کم تنظیم شده است. در ذیل گزیده های وجود دارد:❖ مکلفیت استفاده از ماسک های صورت در تمام ایالت از طفل های 6 ساله به بزرگ.❖ آنهای که معیوب هستند ویا مشکلات صحی دارند مکلف نیستند.❖ از سفر های خصوصی٬ سیر علمی و ملاقات خود داری کنید.❖ مقررات خاص برای مکاتب در تمام ایالت هنوز در راه هستند.در ذیل تمام همه فرمان عمومی:https://unser.gera.de/wp-content/uploads/2020/04/Allgemeinverf%C3%BCgung_Stadt_Gera_20200423.pdf چرا فرمان عمومی:❖ شهر گرا سن متوسط بالای دارد.❖ شهر گرا تعداد زیاد از اشخاص نیازمند به مراقبت دارد.❖ تعداد مبتلایان ما به قدر چشم گیری هر روز در حال رشد است. کدام فروشگاه های از فردا باز خواهند بود:https://lieblingsladen.gera.de/listing_cat/wieder-auf/ شهر دیجیتالی ادامه دارد:پرسش های عمومی٬ لطفا سهم بگیرید و ما را یاری کنید!❖ اینجا پرسش های عمومی موجود است<https://unser.gera.de/umfragen/ ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Freitag, 24. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.