220420

22. April 2020

عربي+ فارسى + deutsch 23.4.2020Liebe Leser, bitte beachten Sie auch heute wieder unsere übersetzten Hinweise zu aktuellen Corona Regelungen in der Stadt Gera. Bitte auch fleißig teilen! Herzlichst Ihr nig Team٢٣/٤/٢٠٢٠أعزائي القراء، نرجوا منكم الإنتباه لترجمة اليوم حول التعليمات الحالية لفايروس كورونا في مدينة جيرا.نرجوا منكم مشاركةالفيديوتحيات فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز چهار شنبه مورخ 22.04.2020 است. من امروز در ساختمان جدید دادگاه کار در شهر گرا هستم. ولی قسمکه در جریان هستید میخواهم نخست معلومات جدید در مورد ارقام جدید وایروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. در ایالت تورینگن تعداد 1874 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است. که در حدود 54 عدد بیشتر از روز قبل بلند رفته است.و در ایالت تورینگن به تعداد 1330 دوباره صحت یاب شده اند. در تورینگن شرقی ارقام به عدد 653 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گرا امروز به تعداد 115 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. متاسفانه ما امروز در شهر گرا دومین مرگ از اثر وایروس کرونا را ثبت کردیم. من باید اینجا یاد آور شوم که از یازده روز گذشته تا امروز ما رشت بیشتر از دوبرابر تعداد مبتلایان را در شهر خود ما شاهد بودیم.حالا من در دادگاه کار هستم. دادگاه کار حالا هم در داخل شهر موقعیت دارد. حالا مدیر دادگاه کار آقای مینکی را با خود دارم. من میخواهم از آقای مینکی دو یا سه سوالی بپرسم.گرداننده: آقای مینکی٬ دادگاه کار حالا نقل مکان کرده است. شما حالا در اینجا هستید. چی چیزی باعث شد که شما نقل مکان دهید؟آقای مینکی: بخاطر مشکلات و کمبود فضای کافی برای کارمندان٬ ما مجبور شدیم که در اینجا نقل مکان کنیم.حالا ما احساس خوشی میکنیم که در دو هفته گذشته توانستیم تمام لوازم اداری خود را در اینجا انتقال دهیم.گرداننده: تمام دادگاه ها با کار و عمل یک وقت معین کار می کنند. حالا ما از پنج هفته به اینسو در یک شرایط خاص قرار داریم. هفته های گذشته را شما چگونه سپری کردید؟ یا چی چیز های را باید تغییر میدادید؟ و کار در هفته های آینده چگونه به نظر می رسد؟آقای مینکی: ما مشکلات یکسانی را مثل همه ادارات دیگر داشتیم. بطور مثال: ما میتوانستیم تحت محدودیت مزاکره کنیم. ما کارمندان ما را تحت شرایط خاص با رعایت فاصله حداقلی دوباره زمینه کار را برایشان مهیا کنیم. حالا بعد از نقل مکان شرایط ما متفاوت است. اگر ما بتوانیم در ختم این هفته این نقل مکان را به شکل کامل تمام کنیم. میتوانیم از آغاز ماه مه کار خود را مکمل تحت پوشش خود قرار دهیم.گرداننده: این یک پیام خوب و عالی برای بخش های دیگر که در آنجا مسایل دادگاهی جریان دارد است تا آنها هم بتوانند روند زندگی و کار خود را اینگونه ادامه دهند.از روز جمعه این هفته مقررات عمومی جدید در شهر گرا اجرا خواهد شد. من دیروز نخستین معلومات را در این مورد برای شما ارایه کردم. از دیروز به اینسو در رابطه به استفاده ماسک صورت روی شبکه های اجتماعی بحث وتبادل نظر جریان داشت که حالا من روی چند نکته مهم آن برای فهمیدن دقیق این برنامه دوباره میپردازم. موضوع نخست: این نظر من نیست که ما چگونه و چرا انجام دهیم. تصمیم مسکلی این موضوع از طریق اداره صحت برای شهر ما صورت گرفته است. چون درهفته های گذشته تعداد اشخاص مبتلا بطور زیاد بلند رفته است. ما می بینیم که ارقام در شهر ما نسبت به تمام ایالت بطور چشم گیر در حال بلند رفتن است. از این لحاظ اشخاص مسکلی به این نظر شدند که ما مقررات جدید را روی دست بگیریم. من حالا برای شما میتوانم بگویم که از روز جمعه این هفته استفاده از ماسک صورت در فضا های عمومی ضروری است. با استفاده از ماسک صورت ما میتوانیم جلو انتشار این وایروس را بگیریم. چون در روز های آینده دکان های زیادی در شهر ما دوباره باز می شوند. مکاتب به آرامی دوباره به تدریس آغاز می کنند. در روز های آینده شما اجازه استفاده از پارک شهر را دارید ولی به شرط که شما ماسک صورت به همراه داشته باشید. چون ما به این نظر هستیم که شما فاصله حداقلی را در پارک رعایت نمی کنید. در جا های که رفت و آمد اشخاص زیاد نیست شما مجبور به استفاده از ماسک صورت نیستید ولی در محل های که تعدا اشخاص زیاد است لطفا از ماسک صورت استفاده کنید. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 22.04.2020 راهنمایی استفاده ماسک های صورت از تاریخ 24.04.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 1874 مورد مثبت مبتلا به ویروس (با جمع 54 مورد جدید. 1330 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 653 مورد مثبت ( با جمع 34 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 115 مورد مثبت (با جمع 9 مورد جدید٬ 37 نفر دوباره صحت یاب شده اند و 84 آزمایش باز که نتایج آنها برای ما هنوز نرسیده است. 2 مریض فوت کرده است.)❖ دوبرابر شدن ارقام در شهر گرا از یازده روز به اینسو.❖ در شفاخانه شهر گرا 35 نفر تحت مراقبت های داکتران هستند. 18 مریض شهروندان شهر گرا است.❖ ارقام در شهر گرا از یک هفته به اینسو به مقایسه تمام ایالت با در نظر داشت هر 100000 شهروند بیشتر بلند رفته است.حکم عمومی به دلیل بلند رفتن ارقام در شهر گرا ضروری است.❖ شهر Jena با استفاده از ماسک های صورت توانسته بخاطر جلو گیری از گسترش وایروس موفقیت نشان دهد.❖ نرمی های که روی دست آمده است، میتواند دوباره دلیل به وجود آمدن تماس های حضوری شود.❖ تصاویر در رسانه ها نشان میدهند که انسان ها فاصله حداقلی را در پارک ها رعایت نمی کنند.❖ تصمیم ها از طریق اداره صحت گرفته می شود. نظر به شرایط منطقه ها.❖ در صورت که فاصله حداقلی را شما در نظر نگیرید استفاده از ماسک صورت برای شما اجباری خواهد شد.❖ معنا این همه مقررات مسلکی برای شما واضیح است. این همه صرف بخاطر امنیت صحت شما اتفاق می افتند.❖ حکم و مقررات عمومی را از روز پنج شنبه بطور آنلاین روی ویب سایت:www.corona.gera.de میتوانید بخوانید. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحتراميوليان فونارب

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Donnerstag, 23. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.