200420

20. April 2020

عربي + فارسى + deutsch 21.4.2020Am heutigen Dienstag gibt es wichtige Informationen, welche Lockerungen uns erwarten und was damit einhergeht – wie immer in den drei Sprachen deutsch, persisch und arabisch. Bitte den Beitrag mit allen Betroffenen teilen!Vielen Dank Ihr nig Team٢١/٤/٢٠٢٠لليوم الثلاثاء يوجد معلومات مهمة مرفقة بالتسهيلات وكالعادة باللغات الثلاث الالمانية، الفارسية والعربية.نرجوا مشاركة الفيديو لمن يهمة الأمرشكراً لكم، قريق جريدة جديد في جيراشهروندان عزیز شهر گرا٬امروز دوشنبه مورخ 20.04.2020 است. قسمکه در جریان هستید میخواهم نخست معلومات جدید در مورد ارقام جدید وایروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. در ایالت تورینگن تعداد 1789 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است. که در حدود 21 عدد بیشتر از روز قبل بلند رفته است.و در ایالت تورینگن به تعداد 1250 دوباره صحت یاب شده اند. در تورینگن شرقی ارقام به عدد 602 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گرا امروز به تعداد 92 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. ما به تعداد 18 آزمایش باز داریم که هنوز نتایج آنها برای ما نرسیده. در شهر ما 26 نفر دوباره صحت یاب شده اند.امروز میخواهم در مورد مقررات مرحله سوم ایالت تورینگن صحبت کنم. این مقررات حالا در حال اجرا است. از این لحاظ حالا من خلاصه این مقررات جدید را روی تخته نوشته ام.از تاریخ 24.04.2020 در شهر ما و در تمام ایالت تورینگن دکان های که کوچک تر از 800 مترمربع مساحت دارند اجازه دوباره باز شدن را دارند. دکان های که مساحت بزرگتر دارند میتوانند ساحه فروش خود را به همین اندازه 800 مترمربع خورد سازند و به کار خود ادامه دهند. از این تاریخGera Arcaden میتواند باز شود. از این لحاظ من به این نظر هستم که دکان های زیادی در تورینگن میتوانند دوباره باز شوند.از تاریخ 27.04.2020 کتابخانه ما٬ باغ وحش ما٬ پارک شهر و موزیم ها میتوانند دوباره باز شوند. از این تاریخ صنف های درسی مکاتب برای آنهای که امتحان کانکور پیش رو دارند آغاز به تدریس میکند.از تاریخ 04.05.2020 سلمانی ها میتوانند دوباره به فعالیت خود آغاز کنند. دکان های که در این جریان بسته هستند و بسته میمانند در مورد آنها در روز های آینده صحبت ها و تصمیم های صورت خواهد گرفت. تمام این نرمی های که حالا روی دست هستند باید در این جریان تمام مقررات بهداشتی را تمام مشتریان و کارمندان که بخش های کار آنها باز می شود رعایت کنند.لطفا ادامه عدم تماس حضوری را فراموش نکنید. ما کوشش میکنیم که جلو تماس های حضوری را بگیریم. ما نمیخواهیم موفقیت های هفته های قبلی را دوباره زیر سوال ببریم. جمع شدن های کنار هم هنوز ممنوع است. اگر شما از تاریخ 27.04.2020 پارک بزرگ شهر ما را استفاده میکنید شما اجازه ساخت یک گروپ چند نفری را ندارید. تنها شما همراه فامیل یا هم یک نفر از دوست های خود میتوانید که به قدم زدن به این پارک بروید.در صورت که شما در فضا های عمومی می روید لطفا از یک ماسک صورت استفاده کنید.در ختم خبر خوشی که برای شما دارم. بدست آوردن تصاویر زیادی از اطفال ما است. جوان ترین اشتراک کننده در این برنامه یک طفل 19 ماهه است. قسمکه وعده کرده ام برای صد تصویر نخست یک جایزه آیسکریم در نظر گرفته ام. امیدوار هستم من تصاویر بیشتر بدست بیاورم تا بتوانم یک نمایشگاه را راه اندازی کنم. بااحترامJulian Vonarbجزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 20.04.2020 تغییرات در مقررات جدید ایالت تورینگن! اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 1789 مورد مثبت مبتلا به ویروس (با جمع 21 مورد جدید. 1250 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 602 مورد مثبت ( با جمع 9 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 92 مورد مثبت (26 نفر دوباره صحت یاب شده اند و 18 آزمایش باز که نتایج آنها برای ما هنوز نرسیده است. یک مریض فوت کرده است.) از تاریخ 24.04.2020❖ باز شدن دوباره دکان های که کوچک تر از 800 مترمربع مساحت دارند.❖ این مقررات برای دکان های Gera Arcaden هم است.از تاریخ 27.04.2020❖ باز شدن دوباره کتابخانه❖ باز شدن دوباره باغ وحش و پارک شهر Hofwiesenparkاز تاریخ 04.05.20204❖ باز شدن دوباره سلمانی هابخش های که بسته باقی می مانند:❖ انجمن های ورزشی٬ جا های بازی٬ مکاتب درایوری٬ بخش های خدمات مراقبت جلد و بدن٬ بخش های مساچ٬ استودیو های سلامتی٬ حکومت در هفته های آینده بخاطر باز شدن بخش های دیگر مشورت و صحبت خواهد کرد.مقررات که تغییر نکرده است:❖ فروشات بیرون محل آیسکریم خانه ها و رستورانت ها با در نظر داشت مقررات بهداشتی اجازه است. میل کردن بعد از خرید در صورت که شخص حداقل ده متر دور رود اجازه است.❖ فاصله ایمنی صحی 1.5 یا 2 متر را رعایت کنید.❖ مقررات بهداشتی را رعایت کنید.❖ اشخاص با یک نفر دوست یا همکار خود میتوانند در بیرون و یا در داخل خانه به سر ببرند.آمادگی برای یک تصمیم کلی برای موارد نیاز شهر گرا توسط اداره صحت:❖ در صورت استفاده از فضا های عمومی لطفا از ماسک صورت استفاده کنید. مهم نیست که چی نوع ماسک صورت باشد.تشکر از تصاویر زیبای شما که برای من ارسال کرده اید. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم. بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Dienstag, 21. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.