180420

18. April 2020

عربي + فارسى + deutsch19.4.2020Liebe Leser,wie gewohnt erhalten Sie aktuelle Informationen zur Corona Lage in Gera übersetzt in die persische und arabische Sprache. Bitte an Betroffene weiterleiten.Wir wünschen einen schönen Sonntag, herzlichst Ihr nig Team١٩/٤/٢٠٢٠ كالعادة تحصلون على المعلومات الحالية حول فايروس كورونا في مدينة جيرا باللغتين العربية والفارسية.نتمنى لكم نهار أحد سعيد فريق جريدة جديد في جيراشهروندان عزیز شهر گرا٬امروز شنبه مورخ 18.04.2020 است. من همین اکنون در داخل Hofwiesenpark هستم. حالا من این جسم را در دستم دارم که دلیل آن را چند لحظه بعد برای شما واضح خواهم ساخت. ولی قسمکه در جریان هستید میخواهم نخست معلومات جدید در مورد ارقام جدید وایروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. در ایالت تورینگن تعداد 1722 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است. که در حدود 34 عدد بیشتر از روز قبل بلند رفته است. متاسفانه گزارش ها نشان میدهند که 51 نفر در ایالت تورینگن فوت کرده اند. در تورینگن شرقی ارقام به عدد 574 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گرا امروز به تعداد 89 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. از کلینیک شهر گرا هنوز هیچ گزارش و ارقامی در دست ما نیست.حالا من در Hofwiesenpark هستم. امروز یک نوآوری در شبکه های اجتماعی وجود دارد. حالا من باید به یاد داشت های خود ببینم. اسم این نوآوری ( Meine deine bunte Steine Stadtstein kette Gera) من امروز یکی از این مبتکران را جستجو کردم. حالا همراه من خانم نیکول است.گرداننده: نیکول! شما یک نوآوری را روی صفحه فیسبوک آغاز کردید. موضوع این عمل در رابطه به سنگ ها است. معنی این کار شما چی است؟خانم نیکول: من میخواستم در این شرایط استثنایی یک عملی را در شهر گرا به جریان بیندازم. من سنگ های متفاوتی را بخاطر این پروژه که اسمس Stadtsteine است رنگ آمیزی کردم. این سنگ ها را ما در قسمت های مختلف شهر گرا پنهان میکنیم. اطفال٬ والدین٬ پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها این سنگ ها را پیدا میکنند. میتوانند خود شان را بخاطر دریافت سنگ ها خوش حال کنند. پس اطفال یا این سنگ ها را با خود می برند یا هم دوباره برای اشخاص بعدی پنهان میکنند.گرداننده: من فکر میکنم که شما در این برنامه تنها نیستید. قسمکه شما تمام اینها را حالا روی زمین کنار هم فرش کردید. آغاز این کار انجام شده است. من هم حالا یکی از این سنگ ها را با خودم دارم. من فکر میکنم تنها آدم نمیتواند این همه را انجام دهد. همراه شما دیگر کی ها همکاری میکنند؟خانم نیکول: خانم تینا و سیریز من را همکاری میکنند. ما روی این موضوع خیلی عاجل فکر کردیم و ساعت های نصف شب بود که ما گفتیم این زنجیره از سنگ ها را در شهر گرا پیاده میکنیم. ما فکر کردیم که در کدام موقعیت ها و جا های شهر گرا این عمل را پیاده کنیم. بخاطر که این پارک متاسفانه بسته است. هر چند این پارک یکی از جا های خیلی عالی برای این ابتکار میتوانست باشد. با این عمل ما میخواهیم که یک لبخند به چهره اشخاص بدهیم. پیام ما برای شهروندان این است که ما کنار هم می مانیم و ادامه می دهیم. همه ما میتوانیم خلاق باشیم و ما یک شهر پر از رنگ را رقم می زنیم.گرداننده: در ختم یکی یا دو معلومات در مورد مقررات جدید ایالت تورینگن. حالا بعد از ظهر روز یک شنبه است. هنوز مقررات به دست رس ما نرسیده است. آنها روی این موضوع فعلن کار میکنند. دیروز گزارش های مطبوعات از این قرار بود که دکان های تجاری ما تاریخ 27.04 باز نخواهند شد بلکه جمعه هفته بعد که تاریخ 24.04 این ماه است. ولی متاسفانه دیروز خبری بسته بودن تمام Theater های شهر ما به من رسید که آنها تا تاریخ 31.08.2020 بسته میمانند. در صورت که معلومات جدید وجود داشت من با شما شریک خواهم کرد. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 18.04.2020 اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 1722 مورد مثبت مبتلا به ویروس (با جمع 34 مورد جدید. 1170 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 574 مورد مثبت ( با جمع 15 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 89 مورد مثبت (با جمع 7 مورد جدید و 27 نفر دوباره صحت یاب شده اند و 28 نفر تحت مراقبت داکتر ها در شفاخانه هستند که از جمله 20 نفر آنها باشندگان شهر گرا هستند. عمل روز چهار شنبه Meine deine bunte steine Stadtsteinkette Gera❖ نقاشی سنگ ها و در Rondell در داخل Hofwiesenpark یک زنجیره بزرگ از سنگ ها را تشکیل دهید.❖ لطفا همراه اطفال خود یکجا انجام دهید. این عمل برای اطفال ما خیلی خوش آیند است. مقررات جدید ایالت تورینگین:❖ امروز از ساعت 18:37 برای ما کتبی قرار میگیرد.❖ دکان ها با مساحت 800 مترمربع میتوانند از تاریخ 24.04.2020 باز شوند.❖ Theater ها تا تاریخ 31.08.2020 بسته می مانند. لطفا مزاحم کار اداره تطبیق مقررات نشوید ( پولیس و اداره نظم)شما برای تطبیق قانون مکلف هستید. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم. بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Sonntag, 19. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.