080520

07. Mai 2020

عربي + فارسى + deutsch 8.5.2020Liebe Leser,es gibt viele neue Informationen zur Corona Lage, die wir -wie gehabt- übersetzt in die persische und arabische Sprache hier einstellen. Bitte an Interessierte weiterleiten. Herzlichen Dank! Ihr nig Team٨/٥/٢٠٢٠أعزائي القراء، وهنا الترجمة باللغتين العربية والفارسية للوضع الحالي حول فايروس كورونا. نرجوا مشاركة الفيديو لمن يهمه الأمر.شكراً جزيلاً. فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز پنج شنبه تاریخ07.05.2020 است. امروز خبر های جدید وجود دارد از این لحاظ میخواهم یکبار دیگر با این پیام ویدیویی به خدمت شما برسم. ولی قسمکه در جریات هستید حالا میخواهم در مورد تعداد مبتلایان در ایالت تورینگین٬ تورینگین شرقی و شهر گرا برای شما معلومات دهم. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در ایالت تورینگین حالا 2468 می باشد. با مقایسه به روز قبل ما امروز 40 مورد مثبت جدید ثبت کرده ایم. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در تورینگین شرقی 933 می باشد. تعداد آزمایش های مثبت اشخاص مبتلا در شهر گرا 177 می باشد. ما حالا 20 آزمایش باز داریم که نتایج آنها هنوز برای ما نرسیده است. متاسفانه ما حالا 7 مورد مرگ در شهر گرا توسط کرونا وایروس داریم. ما در حدود 196 نفر داریم که حالا در قرنطین به سر میبرند.حالا تصمیم های جدیدی که برای آلمان و ایالت های آلمان گرفته شده است، بخاطر ادامه برنامه ها و زندگی میخواهم با شما شریک نمایم. موضوع اول: حالا بعد از صحبت های که بین صدراعظم آلمان و نخست وزیر های ایالت ها صورت گرفته است. همه به این نظر شده اند که تمام ایالت ها نظر به شرایط و حالات موجود در ایالت خود برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.بعد ازاین تصمیم حالا نخست وزیر ایالت ما از ما درخواست میکند که شاروال ها و مدیریت های هر شهر و منطقه برای شهر و منطقه خود میتوانند تصمیم بگیرند. از این لحاظ ایالت تورینگین به روزچهارشنبه مورخ 13.05 هفته آینده یک مقررات جدید می نویسد که در آن صلاحیت های ما و همه شهردار های دیگر شهر ها به عنوان شهردار مشخص خواهد شد. دیگر مسایل که در مقررات جدید ایالت دوباره مشخص خواهد شد: عبارت از سه موضوع ذیل میباشند: موضوع نخست مشخص شدن استفاده از ماسک های صورت است. موضوع دوم در مقررات جدید ایالت عبارت از مشخص شدن رعایت فاصله حداقلی که همان عبارت از فاصله 1.5 متر خواهد بود. موضوع سوم: عبارت از همان رعایت منع تماس فیزیکی است. حالا مقررات به این گونه است که شما میتوانید یک شخص بیرون ره که مربوط به اعضای فامیل شما نمی شود به خانه خود اقامت و اجازه دهید. ولی مقررات جدید مشخص میکند که در کنار یک فامیل، مکمل یک فامیل دیگر هم میتواند برای اهداف ملاقات و با هم بودن در یک خانه به سر ببرند. مقررات جدید بعدی عبارت از مشخص کردن در حدود همه فروشگاه ها و بخش های تجاری خواهد بود که آنها دوباره اجازه دارند به فعالیت خود آغاز کنند. ولی تمام شرکت ها و فروشگاه ها مقررات بهداشتی را باید رعایت کنند.تمام این همه نرمی ها و تسهیل های که حالا وجود دارد، ما در شرایط قرار داریم که برای هر صد هزار نفر تعداد مبتلایان در هفته باید از 50 نفر بیشتر نشود، که حالا ما در هر هفته در حدود 47 مبتلای جدید داریم. در صورت که این رقم از 50 نفر مبتلای جدید در هفته بیشتر شود ممکن است که ما مقررات را سخت تر کنیم. امیدوار هستم که ما همه مقررات هفته های قبلی را وجود این نرمی ها رعایت کنیم تا بتوانیم جلو انتشار ویروس را بگیریم. در ختم میخواهد یاد آور شوم که ما همه کار میکنیم تا بتوانیم دوباره به زندگی نورمال قبلی برگردیم. – بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 07.05.2020 مقررات جدید از طریق ایالت تورینگین از تاریخ 13.05.2020 عملی خواهد شد. اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگین 2468 مورد مثبت مبتلا به ویروس ( جمع 40 مورد جدید. 1940 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 933 مورد مثبت ( جمع 26 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گرا)❖ در شهر گرا 177 مورد مثبت ( جمع 7 مورد جدید٬ ما حالا 99 نفر داریم که دوباره صحت یاب شده اند. به تعداد 20 آزمایش باز که هنوز نتایج آنها بدست ما نرسیده است. 7 مریض فوت کرده است. به تعداد 196 در قرنطین به سر می برند.)❖ در شفاخانه شهر گرا 31 مریض تحت مراقبت داکتر ها هستند که 6 نفر آنها در بخش ویژه بستر هستند. 16 نفر از این مریض ها شهروندان شهر گرا هستند.❖ ما از تاریخ 13.05.2020 دوباره با حالت عادی آغاز می کنیم. به ادامه مقررات ایالت که از تاریخ 06.05.2020 قابل دست رس است.❖ استفاده از ماسک های صورت❖ رعایت فاصله حداقلی❖ رعایت منع تماس فیزیکی ولی حالا دوفامیل اجازه دارند یک دیگر خود را ملاقات کنند.❖ اجازه به ملاقات رفتن خانه سالمندان نظر به تصمیمات کابینه ایالت حالا شهردار های شهر ها و منطقه ها میتوانند خودشان برای سرنوشت شهر خود تصمیم بگیرند!فرضیه های من!❖ تمرکز روی اقتصاد و رستورانت ها❖ ولی باید همه با مسئولیت عمل کنند پیش شرط برای همه!❖ رعایت تمام مقررات بهداشتی و سرایت با مسئولیت پذیری برای همه بخش های تجاری❖ مقررات جدید برای کودکستان ها و مکاتب از طریق وزارت آموزش و پرورش ضرورت است. پیش شرط ها برای باز شدن و تسهیل ها:❖ تعداد اشخاص مبتلا جدید به ویروس کرونا اجازه ندارد که در هر صد هزار نفر از 50 نفر درجریان یک هفته بیشتر شود.❖ هر شرکت و هر شخص مسئولیت فردی خود را بر عهده می گیرد. ما با نظم و انضباط ادامه میدهیم.بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Freitag, 8. Mai 2020
Tags: No tags

Comments are closed.